Et flertal har i forhandlingerne styrket klimahandlingsplanens første kapitel, men suspense består, da reduktionerne stadig er ganske marginale sammenholdt med den samlede opgaves størrelse. Ret præcist svarer de 3,4 millioner tons CO2-ækv. i løbe-termer til de syv første kilometer af etn maraton (20 mio. tons CO2-ækv til at indfri klimalovens 70% reduktion i 2030).

Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, siger (tlf. 2611 3951):
“Det er afgørende, at forurening prissættes mere korrekt i form af drivhusgas-afgifter, men mens det lette er nu at blive enige om nødvendigheden i overskriftsform, bliver det svære helt givet at forhandle, hvordan afgifterne rent faktisk skal se ud, når man binder en hale af betingelser på.”

“Aftalens lyspunkter skinner langt kraftigere end regeringens udspil, og der er masser af rosværdigt indhold, men bundlinjen er imidlertid stadigvæk, at vi kun ser en relativt spæd begyndelse på en gennemgribende grøn omstilling af Danmark.”

“Mange af aftalens lyspunkter er no-brainers for klimaet. For eksempel enighed om drivhusgas-afgift og meget mere vindenergi. Det er vigtigt, at aftalen betoner afgifter på drivhusgasser frem for blot CO2, fordi omstillingen af landbruget bliver en fundamental kampplads efter sommeren.”

“Grundlæggende omfavner flertallet heldigvis, at langt mere vindenergi er en forudsætning for at fortsætte omstillingen af blandt andet Danmarks transportsektor, også når det gælder power to x-teknologi og brugen af brint i den tunge transport, også fly.”

“Det er ikke meget værd i sig selv, at aftalen nævner behovet for at gøre Danmarks forbrug af biomasse bæredygtigt, når vi står med et massivt problem med afbrænding, der i de værste tilfælde kan være lige så skadelig som fossil energi.”

“Det er en valid frygt, at vi kan låse os fast i et opskruet forbrug af biomasse, hvis fokus på fangst af CO2 fra afbrændingen til brug i de nye teknologiers brændstoffer bliver for enøjet det næste årti. Heldigvis er der indført en formulering om, at vi skal se på konsekvenserne ved at begrænse brugen af træbiomasse, hvilket bør være åbningen til en udfasningsplan.”

“Den samlede opgave er rundt regnet af finde reduktioner i alle dele af samfundet svarende til 20 millioner tons CO2, og det er altså soleklart, at størstedelen af opgaven tårner sig op til efter sommerferien. Når landbruget og transportsektoren skal omstilles fundamentalt, bliver der brug for en mere altomsiggribende handlekraft fra et flertal i dansk politik.”

“En opløftende detalje er, at aftalen sætter kurs mod klimaregnskaber for den enkelte bedrift i landbruget, hvilket kan blive en forudsætning for gradvis indfasning af virkningsfulde drivhusgas-afgifter her.”

Generalsekretær Mads Flarup Christensen (28 10 90 22) samt klima- og energirådgiver Tarjei Haaland (28 10 90 53) er desuden til rådighed.