En Greenpeace analyse har afsløret forekomsten af giftige stoffer i velkendte brands’ bærbare computere – med HP og Apple som de værste syndere – med de højeste niveauer af farlige stoffer (1). HP’s udsagn på firmaets hjemmeside (2) om, at den bromerede flammehæmmer decaBDE er blevet fjernet fra deres produkter for mange år siden, har vist sig at være løgn, da Greenpeace analysen viser, at dette kemikalie stadig findes i HPs produkter.

Greenpeace rapporten ” Toxic Chemicals in Computers Exposed ” viser, at den bærbare fra HP havde høje niveauer af en række kemikalier i komponenterne, særligt det langt højeste niveau af PBDEer, en gruppe af bromerede flammehæmmere, der inkluderer decaBDE i ventilatoren. Bly blev også fundet i lodningerne. Apples Macbook indeholdt 262 mg/kg af en anden giftig flammehæmmer – TBBPA – i ventilatoren og således langt det højeste niveau i undersøgelsen. Mange af kemikalierne der blev fundet i de bærbare computere, herunder bly, PVC og bromerede flammehæmmere, er farlige for sundheden og svært nedbrydelige i miljøet (3).

HPs løgn på sin hjemmeside har resulteret i, at firmaet er blevet nedgraderet i den for nylig offentliggjorte “Guide til grønnere Elektronik” (4) – en Greenpeace guide der rangerer computer- og mobilproducenter på deres produktionsmetoder og tilbagetagnings- og genbrugspolitik. HP var det tredjebedste firma, men er nu rutschet ned til en sjetteplads, hvor de nu har en score på 4,7 ud af 10 i stedet for 5,7 som var pointtildelingen da guiden blev lanceret.

” HP har svigtet ved ikke at stå ved deres ord. Det er alarmerende at se topfirmaer som HP på vej ned af vores rangliste over de mest miljøvenlige PC- og mobilproducenter. Samtidig er det helt ude af trit med tiden, at Apple, der gerne promoverer deres nye Macbook og vil fremstå som et progressivt firma på miljøområdet, nu skaffer sig et image som en miljødinosaur, siger Jacob Hartmann fra Greenpeace”

Så længe der intet globalt tilbagetagningssystem findes for elektronikfirmaerne, er der en stor risiko for at deres farlige produkter ender i forurenede områder i Kina og Indien, hvor mange gamle computere skrottes (5).

“Bromerede flammehæmmere, særligt PBDEer, er vidt udbredt på genbrugspladserne og i det omgivende miljø i Kina og Indien, hvor elektroniske komponenter skrottes, udtaler Dr. Kevin Brigden, som forestod analysen af de fem computere for Greenpeace.

Greenpeace ønsker, at den elektroniske industri designer produkter der er grønnere og holder længere og som er nemme at genanvende. Greenpeace opfordrer elektronikindustrien til at gå videre end RoHS direktivet og eliminere alle farlige kemikalier, herunder alle typer af bromerede flammehæmmere og PVC plastik. Intet firma har endnu markedsført et produkt, der lever op til dette.

Noter:

(1) Greenpeace købte en model fra fem populære brands blandt producenterne af bærbare computere (Acer, Apple, Dell, HP and Sony) i marts 2006, og forekomsten af visse farlige kemikalier blev analyseret I et stort udvalg af interne og eksterne komponenter. Det uafhængige danske laboratorium, Eurofins A/S, udførte analysen for Greenpeace. Greenpeace rapporten, “Toxic chemicals in computers exposed”, kan læses her:

http://www.greenpeace.org/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/toxic-chemicals-in-computers-e

(2) Ventilatoren indeholdt 1650 mg/kg, eller 0.165% af vægten, decaBDE og 2040 mg/kg eller 0.204% af vægten, nonaBDE, ligesom andre PBDEere blev fundet ved lavere niveauer. HP har en erklæring på sin hjemmeside om at decaBDE er fjernet fra deres produkter:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/materialuse.html#RoHS

(3) Bly: Bly er yderst giftigt for mennesker og planter. Det kan ophobes i kroppen ved gentagen eksponering og har irreversible på nervesystemet, særligt det udviklende nervesystem hos børn. Bly er et af de kemikalier der er reguleret af RoHS direktivet

Bromerede flammehæmmere: Langtidseksponering til visse bromerede flammehæmmere, nogle PBDEer er blevet associeret med unormal hjerneudvikling i dyr, med mulige effekter på hukommelse, indlæring og opførsel. Nogle flammehæmmere udviser effekter på det thyroide og østrogene hormonsystem. TBBPA er en type bromeret flammehæmmer, der blandt andet bruges i printkort, har i nogle studier vist sig at være skadelig for nervesystemet.

Forekomsten af PBDE og TBBPA, eller andre bromerede flammehæmmere, i elektronikprodukter, har potentiale til at danne bromerede dioxiner og furaner når elektronikken smeltes eller brændes af. Bromerede flammehæmmere kan have den samme høje giftighed som klorerede dioxiner og furaner, kemiske forbindelser der bredt er accepteret som nogle af de mest giftige kemikalier, selv ved meget lave koncentrationer.

PVC: Polyvinyl chlorid (PVC) er kloreret plastic der bruges til isolering af wirer og kabler i nogle elektronikprodukter. PVC er et af de mest udbredte plastikprodukter, men denne produktion og brugen og nedbrydningen ved forbrænding skaber giftig forurening. Klorerede dioxiner og furaner firgives når PVC produceres eller forbrændes.

(4) Greenpeace Guide to Greener Electronics. Denne guide rangerer ledende mobil- og PC producenter på deres globale politik og praksis indenfor eliminering af farlige kemikalier og deres ansvarlighed med hensyn at produkterne når produkterne bortskaffes af forbrugerne. Producenterne rangeres udelukkende på baggrund af information som er offentlig tilgængelig. Se information om HPs rangering på

http://www.greenpeace.org/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/greener-electronics-hp-ranking

(5) August 2005: Greenpeace udgav en rapport om sine videnskabelige undersøgelser af skadelige kemikalier på skrotpladserne hvor elektronikskrot genbruges I Kina og Indien.

http://www.greenpeace.org/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/recycling-of-electronic-waste