København, 1. december 2022: Greenpeace kalder egne beregninger bag Klimalovens mål om 70% reduktion i 2030 “forældede” og fremlægger nye beregninger, der viser, at klimamålet må hæves til minimum 80% i 2030. Uden nye højere reduktionsmål vil Danmark ikke levere sit fair bidrag til, at Parisaftalens mål om at begrænse de globale temperaturstigninger til halvanden grad kan overholdes. 

Greenpeaces oprindelige beregninger er foretaget ud fra, hvor mange drivhusgasser Danmark samlet vil kunne udlede uden at overtræde Parisaftalens 1,5-graders målsætning. Altså vores resterende drivhusgasbudget fra 2020 og frem. I de beregninger har Greenpeace forudsat, at Danmarks udledninger skulle falde lineært fra 2020 og indtil, at vi gik i netto-nul senest i 2040. Det er desværre langtfra sådan, det forhenværende Folketing har vedtaget at gennemføre reduktionerne i vores udledninger.

“Som det ser ud nu, hvor alt for mange reduktioner udskydes, opbruges Danmarks tilbageværende CO2e-budget langt hurtigere, end vi i Greenpeace hidtil har forudsat. Derfor har vi opdateret de beregninger, der lå til grund for 70% reduktion i 2030, og vi kan se, at hvis ikke 2030-målet hæves til minimum 80% i kombination med den høje ende af 2025-målet på 50-54%, så er vores drivhusgasbudget opbrugt inden 2033”, siger klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace, Tarjei Haaland.

De nye beregninger udgives i dag i minirapporten “Tid til at hæve Danmarks klimamål”.

Med rapporten opfordrer Greenpeace til, at Danmarks kommende regering i sit regeringsgrundlag hæver klimamålene til minimum 80% reduktion i 2030 og netto nul før 2040, samt forpligter sig på at nå det høje spænd af 2025-målet om 50-54% reduktion.

Kontakt:
Emma Oehlenschläger, presseansvarlig i Greenpeace, tlf. 28251629