Klimarådet har netop offentliggjort sit udspil til, hvad der skal indgå i den klimahandlingsplan, som skal sikre, at vi når klimalovens 70%-mål i 2030. Udspillet er beskrevet i rapporten ‘Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark’. Her følger kommentarerne fra Greenpeace.

Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace (mobil: 2611 3951), siger:

“Det er afgørende, at Klimarådet med et veldokumenteret spark bagi viser regeringen og Folketinget, at selv om man kan være uenige om vejen, er det historisk stærke 70%-mål på ingen måde en utopi. Omvendt kræver omstillingen, at der sættes ind overalt i samfundet, og at man kommer i gang nu.”

“Vi opfordrer kraftigt til, at politikerne lægger ud med at gennemføre Klimarådets foreslåede akutpakke, der blandt andet indeholder en reduktion af elvarmeafgiften og en plan for, hvordan vi får rejst Danmarks næste havvindmøllepark hurtigere end planlagt.”

“Det er opløftende, at Klimarådet understreger, at forbrug og produktion af animalske fødevarer på globalt plan skal halveres i 2050. Politikerne bør her gå længere end rådet, der ikke kommer med konkrete anbefalinger til, at den danske animalske produktion skal reduceres frem mod 2030. Danmark er det land i verden, der producerer mest kød per indbygger, og derfor er det helt oplagt, at vi er et af de første lande, der igangsætter den nødvendige reduktion.”

“Det er vigtigt og helt nødvendigt, at Klimarådet lægger vægt på en afgift på forurening. Det er i dag enten gratis eller alt for billigt at forurene. Vi bakker op om at reformere afgiftssystemet på klima- og energiområdet på en måde, hvor fokus lægges på drivhusgasser, og hvor en fremtidig, ensartet afgift får et væsentligt højere niveau end summen af de nuværende afgifter”.

“Klimarådets forslag til at udtage landbrugsjord for at skabe plads til ny natur og skov er unødigt beskedent. Rådet prioriterer desværre i første omgang CO2-lagringsteknologier højere end både udslips-reduktion fra en mindre animalsk produktion og CO2-optag fra en mere omfattende skovrejsning”.

“Klimarådet husker os alle på, at det ikke skal være muligt at kompensere for manglende klimahandling i Danmark ved at henvise til globalt rettede indsatser, der sænker den globale klimabelastning ved for eksempel at bygge nye vindmøller i Asien. Samtidig fastholder rådet, at vi i Danmark har et klimaansvar, der ligger ud over vores egne grænser”.

I går omtalte Politiken hovedtrækkene i Greenpeaces udspil til, hvordan vi når 70%-målet – det vigtigste tiltag er, at vi foreslår gradvist at halvere antallet af køer og svin frem mod 2030 og på den måde også kan frigiver landbrugsjord, hvor der i dag dyrkes foder, til natur, skov og plantebaserede fødevarer.

Helene Hagel er naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer. Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver, Greenpeace, kan også kontaktes (2810 9053)