Oslo, 20. april 2020 – Norges Højesteret har netop accepteret appellen fra Greenepeace og organisationen Natur og Ungdom om at tage klimaretssagen om regeringens kontroversielle udvidelse af oliejagten i Arktis til landets øverste domstol. 

Organisationerne anklager i retssagen – der var for retten første gang i 2017 – regeringen for at være i strid med den norske grundlov, der blandt andet forpligter staten på at sikre et sundt og sikkert miljø for fremtiden. Det er blot ti procent af sagerne, der ankes til Højesteret, der faktisk tages op i den øverste retsinstans. 

“Det er en fantastisk nyhed, at Norges Højesteret nu tager vores fælles klimaretssag mod den norske regering til den øverste domstol. Norges regering har indledt en håbløs jagt efter mere olie i Arktis, der er helt ude af trit med tiden og kampen for at afværge den globale klimakrise, der truer den unge generations fremtid. Vi ser frem til at føre klimaretssagen på øverste niveau, der er principiel og afgørende for fremtiden og olielandet Norge. At sagen nu skal for Højesteret viser, hvor vigtig en sag, det er,” siger Sune Scheller, kampagneleder for hav og olie hos Greenpeace.

“Vi er overbeviste om, at regeringen har udstedt sine olielicenser til ny jagt efter olie i norsk Arktis i strid med miljøparagraffen i Norges grundlov, der skal sikre de fremtidige generationers ret til et sundt og sikkert miljø. Samtidig er Norge også forpligtet til at gøre en global indsats for klimaet, som alle andre lande, og det er uholdbart, at regeringen ikke vil tage ansvar for landets olie, der eksporteres og brændes af uden for landets grænser. Vi ser frem til at konfrontere regeringen med dette store ansvarssvigt over for vores klima,” siger Sune Scheller. 

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg modtog Fritt Ords Pris i 2019 og donerede 250.000 norske kroner af prisen til arbejdet med klimaretssagen. Thunberg støtter sagen og er glad for, at Norges Højesteret vil behandle sagen. 

“At åbne for boringer efter mere olie i en klimakrise er helt virkelighedsfjernt. Olie er olie, uanset hvor den brændes af og af hvem. Hvordan kan et rigt land som Norge tænke så kortsigtet? Olie truer vores og fremtidige generationers ret til et sundt klima, og derfor støtter jeg de norske organisationers kamp mod den den norske stat,” siger Greta Thunberg. 

Kontakt

Sune Scheller, kampagneleder for hav og olie, Greenpeace. Mobil: 2714 4257

Poul Bonke Justesen, kommunikationansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938