København, den 25. februar 2022 – Klimarådet har netop udgivet sin årlige statusrapport, der konkluderer, at regeringen endnu ikke har gjort det klart, hvordan Danmark kan opfylde klimamålet om at reducere 70 procent af udledningerne af drivhusgasser.

Her følger Greenpeaces kommentarer. 

Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden (tlf. 28109022), siger:

“Klimarådet er klar i spyttet. Tre år efter klimavalget viser regeringens politik stadig ikke vejen til en reel grøn omstilling, der vil gøre det muligt at nå det 70-procentsmål, de selv har vedtaget ved lov. Vores selvudråbte grønne statsminister bør have meget røde ører lige nu og meget travlt med at trække i klima-arbejdstøjet.”

“Det er vigtigt og rigtigt, at Klimarådet udråber Danmarks enorme forbrug af biomasse som en falsk klimaløsning. Rådet slår fast, at vi allerede i dag afbrænder over tre gange mere biomasse, end hvad der er bæredygtigt, og at vores hidtige omstilling til vedvarende energi har været alt for tungt baseret på biomasse.”

“Vi er helt enige med Klimarådet i, at der nu må og skal være et opgør med regeringens alt for enøjede fokus på at rydde op efter vores udledninger ved fange og lagre CO2, frem for rent faktisk at stoppe med at udlede CO2.”

“Det er klar tale fra Klimarådet, at politikerne ikke kommer udenom at indføre klimaafgifter på 1500 kr., som dækker alle Danmarks udledninger. Og det er ikke første gang, de siger det. Det er vel ikke for meget at forlange, at en ansvarlig grøn regering lytter til sine egne grønne eksperter?”

“Vi glæder os over, at Klimarådet melder ud, at det skal være en politisk prioritet, at vi får et mindre klimaskadeligt landbrug og en grønnere kost. Vi havde dog håbet, at Klimarådet tog tyren ved hornene, kom med entydige anbefalinger til den uundgåelige omlægning af Danmarks alt for store kødproduktion. Klimarådet nævner ellers selv Holland, der netop har afsat 186 milliarder kroner til blandt andet at lave en 30% reduktion i kødproduktionen, som et foregangseksempel.”