23. februar 2021: I dag udgiver en koalition af 14 grønne organisationer et notat, der konkluderer, at regeringens klimapolitik ikke lever op til klimaloven. Notatet udkommer tre dage inden Klimarådet i sin årlige statusrapport skal vurdere, om regeringens klimatiltag har anskueliggjort, om vi kan nå klimalovens reduktionsmål på 70 procent i 2030. Læs notatet her.

Organisationerne bag notatet anbefaler først og fremmest, at politikerne vedtager klimapolitiske tiltag, der sikrer, at Danmark overholder vores givne drivhusgasbudget. For det andet skal regeringen have langt mindre fokus på fremtidige teknologier og i stedet kigge mod her-og-nu-løsningerne. Aftalerne, der er indgået siden regeringen trådte til, bør desuden genforhandles.

I dagens Information kan man læse om notatet.  

Christian Fromberg, talsperson for Den Grønne Studenterbevægelse: 

“Dan Jørgensen og resten af regeringen hindrer social retfærdig klimahandling ved at udskyde reduktioner og reel omstilling til kommende regeringsperioder. Borgere, virksomheder og samfundet som helhed har brug for tid til at omstille, men uden tilstrækkelig politisk handling får vi ikke sat gang i omstillingen. Det vil tvinge os til panik-løsninger, og koste både planeten og danske borgere”.

“Hvis de folkevalgte er interesserede i at levere på vores forpligtelser i Paris-aftalen, skal vi overholde det danske budget for drivhusgasser, men med hockeystavstrategien kommer Danmark til at overskride budgettet og svigter dermed vores internationale forpligtelser, som ellers bør være prioriteret ifølge klimaloven”.  

Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace Danmark:

“Regeringen er lige nu igang med et massivt klimasvigt. Det sidste års klimapolitik har langt fra anskueliggjort, at vi har en plan for at nå vores klimamål, mens vi ignorerer vores globale ansvar i Paris-aftalen. Tværtimod er regeringens plan om at udskyde handling til sidste øjeblik en dyr og usikker strategi. Regeringen har med dens sats på, at umodne teknologier skal hente store reduktioner lige før 2030 misforstået både klimavidenskaben og den oprindelige logik bag 70-procentsmålet.”

“Hvis regeringen skal vise, at den er sin opgave voksen, bør den satse langt mere på reelle her-og-nu-reduktioner og sætte realistiske forventninger til kommende teknologiers potentiale. Samtidig skal regeringen allerede i år invitere til genforhandlinger af efterårets aftaler og forlig, så vi får et langt mere troværdigt bud på, at alle sektorer bidrager til omstillingen.”

For uddybende kommentarer og spørgsmål:

Christian Fromberg, talsperson i Den Grønne Studenterbevægelse, tlf. +45 2929 4875

Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace Danmark tlf. +45 2611 3951

Tarjei Haarland, klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace Danmark på tlf. +45 2810 9053