Med fem kortsigtede tiltag i transportsektoren kan Danmark yde et stort bidrag til, at EU kan undvære russisk olie. Tiltagene vil nedbringe Danmarks olieforbrug med omkring 6,1%, hvilket svarer til omkring en tredjedel af den mængde russisk olie, der indgik i Danmarks olieforbrug før invasionen af Ukraine. Det viser en ny analyse fra Greenpeace, der udkommer netop som EU-landene endelig er enedes om at lukke for hovedparten af importen af russisk olie. 

Tiltagene kan samtidig reducere Danmarks drivhusgasudledninger med 1,1 millioner ton, svarende til 2,6 procent, og accelerere den grønne omstilling af transportsektoren, der står for over en fjerdedel af Danmarks samlede udledninger. 


Mads Flarup Christensen, generalsekretær for Greenpeace Norden (tlf. 28109022), siger:
“Hver eneste dag er vores oliebaserede transportsystem med at til finansiere Ruslands krig i Ukraine. Nu er EU endelig klar til at stille sig på fredens side og forbyde russisk olie, men det er afgørende, at EU samtidig reducerer olieforbruget med blandt andet forbud mod korte flyruter, mindre kørsel og billigere offentlig transport. For russisk olie kan ikke bare erstattes med anden olie. Fossile brændsler finansierer ikke kun krigen i Ukraine, men krige og konflikter overalt i verden, ligesom de er en hovedmotor i klimakrisen.”

De fem transport-tiltag, Greenpeace foreslår, at Folketinget gennemfører, er: 

Et forbud mod korte flyruter
Billigere offentlig transport
Lavere hastighedsgrænser og mindre kørsel
Transport af flere varer med godstog frem for lastbil
Bedre infrastruktur for cyklister og fodgængere

Se selve analysen for en detaljeret gennemgang af forslag og beregninger. Den danske analyse er en del af en større analyse, hvor Greenpeace regner på potentialet for at nedbringe olieforbruget i hele EU.

Importforbud skal medføre et lavere olieforbrug i hele EU
Greenpeace hilser EU’s nye olieembargo velkommen, selvom vi finder det dybt ærgerligt, at Viktor Orban er lykkedes med at få undtaget den russiske olie, der kommer ind i Europa gennem rørledninger.
Kort efter Ruslands invasion af Ukraine begyndte vi at gennemføre en lang række aktioner mod tankskibe med russisk olie og at kræve, at EU forbød al import. Olie er den største kilde til EUs afhængighed af Rusland og vores største bidrag til bomberegnen i Ukraine. Derudover er eksport af olie Ruslands største indtægtskilde og sanktioner vil ramme landet hårdt. 

Det er dog afgørende, at Danmark og resten af EU ikke blot erstatter den russiske olie med olie fra andre tvivlsomme regimer, men at embargoen følges af både ‘her og nu’-reduktioner og af en acceleration af den grønne omstilling af transportsektoren. Ellers vil vores olieafhængighed hurtigt tvinge os til at medfinansiere andre krige og konflikter, vi er imod.


Mads Flarup Christensen, generalsekretær for Greenpeace Norden (tlf. 28109022), siger:
“På trods af oliens centrale rolle i krigen, har den danske regering stort set ignoreret Danmarks olieforbrug i sin krisehåndtering. Det viser en alvorlig mangel på krisebevisthed og regeringen må hurtigst muligt fremlægge sin plan for, hvordan Danmarks bidrag til et EU uden russisk olie skal se ud. Vores nye analyse viser, at de har masser af knapper at skrue på”.Kontakt
Ring til presseansvarlig Emma Oehlenschläger for spørgsmål til rapporten (tlf. 28251629).
Ring til Mads Flarup Christensen for interview (tlf. 28109022).

Foto og video
Hvis I skriver om analysen og vil illustrere artiklen med fotos eller video fra Greenpeace’s syv aktioner mod russisk olie i Danmark, kan I finde begge dele til fri afbenyttelse HER og HER.

Noter
I løbet af invasionens første to måneder fortsatte russisk olie med at strømme ind i EU. Det viser en rapport fra den uafhængige tænketank Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Med en detaljeret analyse dokumenterer tænketanken, at Rusland eksporterede fossile brændsler for 467 milliarder kroner gennem rørledninger og shipping. EU importerede 71% af de fossile brændsler til en værdi af 327 milliarder kroner. Dermed tjente Rusland de første to måneder af krigen dobbelt så mange penge på at sælge fossile brændsler til EU som normalt.
Rapporten viser dog samtidig, at olieleverancerne til EU faktisk faldt med 20 procent, trods manglende sanktioner, og at Rusland har meget svært ved at finde nye købere til den olie, kunder i EU ikke længere ønsker at modtage.  

I marts meldte Radikale Venstre, SF og Enhedslisten sig klar til at sænke hastigheden på motorvejene – og ministeren var ikke afvisende. Men i starten af maj meldte regeringen ud, at idéen var droppet, fordi nye tal viste, at danskerne havde sat hastigheden ned af sig selv.