Klimarådet kommer med klare bud på en hurtigere omstilling fra fossile til eldrevne biler, som regeringen bør lytte til op til klimaaftalen.

Klimarådet har netop offentliggjort analysen “Flere danske elbiler på de danske veje” med anbefalinger til regeringen om, hvordan den bør sætte fart på omstillingen fra diesel- og benzindrevne til elbiler for at nå de nødvendige CO2-reduktioner.

Her anbefales det bl.a., at 2030 bliver sidste år, hvor danskerne kan købe diesel- og benzinbiler, og at der skal gives økonomiske tilskud for at gøre det attraktivt at blive elbils-ejer, ligesom Klimarådet foreslår at sætte et mål om at nå 500.000 “nuludslipsbiler” i 2030.

Kommentarer fra Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver (mobil: 2810 9053):

“Klimarådet skal have ros for at komme med klare bud på en grøn omstilling af danske biler, og analysen bør være obligatorisk natbordslæsning for regeringen op til den forestående klimaaftale, da det er helt afgørende at gøre den fossiltunge transport langt grønnere for at bremse klimaforandringerne.”

“Trods løfterige meldinger den seneste tid kører regeringen fortsat med håndbremsen trukket, når det gælder omstillingen til elbiler, og Danmark halter her gevaldig efter en række andre lande. Mens Norge eksempelvis har gjort en seriøs indsats med flotte resultater til følge, så er kun 0,5 procent af alle danske biler på vejene i dag eldrevne.”

“Når vi ved, at CO2-udledningen og luftforureningen for alvor kan mindskes ved at gøre elbilerne til folkeeje, må transportpolitikken skrues sammen, så den ikke kun gør det favorabelt at skifte benzin- eller dieselbilen ud, hvis man ellers har råd til at købe de dyre Tesla’er og andre elbiler i luksusklassen. Klimarådet kommer med en vigtig anbefaling om at gøre købet af mindre elbiler mere attraktivt. Vi er helt enige i, at det er afgørende, at muligheden for at købe en elbil ikke skal være begrænset af indkomsten.”

“Hvis Danmark skal levere sit bidrag til Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til halvanden grad, må udfasningen af benzin- og dieselbiler være tilendebragt i 2040 frem for 2050, og dermed skal sidste salgsår for fossil-biler rettere være 2025 end 2030, som Klimarådet lægger op til.”