FN’s Klimapanel, IPCC, har offentliggjort den ventede halvanden grads-rapport. Greenpeace forventer, at rapporten vil understrege, hvor meget det haster for verdens lande at gøre mere, men samtidig også udstikke et tiltrængt håb for klimakampen.

Klimavidenskaben taler i et klart sprog: Tidens orkaner, oversvømmelser, skovbrande og hedebølger, som også skabte en usædvanlig varm sommer i Danmark, vil blive hyppigere og mere ekstreme. Den udvikling vil kun blive forstærket, hvis verden ikke udfaser de fossile brændsler hurtigere, end der er kurs mod i dag, og fødevareproduktionen ikke skruer ned for den høje produktion af kød til fordel for plantebaseret mad.

Rapporten forventes at levere den gode nyhed, at det fortsat er muligt at undgå, at ødelæggelserne fra klimaforandringerne bliver for massive til, at vi mennesker kan modstå dem, men at det kræver, at verdens lande hæver ambitionerne og klimaindsatsen markant og øjeblikkeligt.

Paris-aftalens mål lyder “et godt stykke” under to grader og så tæt på halvanden grad som muligt. Rapporten ventes at konkludere, at det faktisk er muligt at nå Paris-aftalens afgørende mål om at begrænse temperaturstigningen til halvanden grad – og ikke blot to grader – og udpensle, hvordan der er en verden til forskel på de to mål.

Kommentarer fra Jens Mattias Clausen, klimapolitisk rådgiver, Greenpeace (Mobil: 6013 1748):

“Vi lever lige nu i en tid, hvor vores handlinger nok mere end nogensinde før er afgørende for de næste generationers levevilkår. Hvis verdens regeringer fortsætter i samme alt for langsomme tempo som nu med udfasningen af kul, olie og gas, kan det ekstreme vejr blive normalbilledet i nær fremtid, og flere mennesker må drage på flugt fra sult og katastrofer. Men hvis alle lande sætter langt mere fart på den vedvarende energi, omstiller til et landbrug med mindre kødproduktion og understøtter transport drevet af el fremfor for benzin, kan vi fortsat undgå klimakaos fremadrettet, og det er her optimismen skal findes.”

“Vi går en afsindig spændende uge i møde forud for FN’s klimapanel præsenterer sin spritnye rapport, der kan blive en game changer i forståelsen af klimaproblemerne og hvordan vi skal tackle dem. Vi må alle indstille os på et mere ambitiøst mål om at holde den globale temperaturstigning på halvanden grad, og verdens regeringers konkrete handlinger det næste årti bliver helt afgørende. Hvis vi fortsætter som nu, skubber vi en større pukkel foran os, der vil betyde, at klimakrisen bider sig fast.”

“I Danmark ser vi desværre en regering, der lige nu er lullet noget i søvn med et selvbillede af Danmark som grøn leder i verden, hvilket desværre ikke længere matcher virkeligheden. Der er blevet slækket på ambitionerne, mål er droppet eller udvandet, og regeringens nuværende rettesnor for omstillingen er slet ikke nok til at nå Paris-aftalens mål. Í Danmark har vi i dag 2050 som pejlemærket for, hvornår vi skal være fossilfri, men faktisk bør vi i stedet nå 100 procent vedvarende energi ti år tidligere, nemlig senest i 2040. Vi ved, hvad der skal til for at nå det, men der skal en helt anden handling til, end hvad regeringen udviser i dag.”