Greenpeace har i dag dækket Christiansborg slotsplads med et kæmpe dannebrog lavet af 35 tons kul for at minde politikere og befolkning om, at Danmark har et skandaløst stort kulforbrug. Det er hovedårsagen til, at vi ikke kan opfylde vores klimamål på hjemmebane. Folketingets politikere er nødt til at få os ud af kulalderen. Regeringens nuværende markedsstrategi sikrer ikke, at det sker.

Danmarks forbrug af kul pr. indbygger er blandt det højeste i verden. Halvdelen af vores produktion af elektricitet sker med kul. Og en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udslip stammer fra afbrænding af kul. Det er hovedårsagen til, at Danmark ikke kan opfylde sit Kyoto-mål gennem hjemlige reduktioner af CO2-udslippet, og til at regeringen helt overvejende søger at nå målet gennem kvotekøb og investering i udslips-reducerende projekter udenfor Danmark.

Nu må folketingets politikere tage affære. For at gøre opmærksom på problemet har Greenpeace derfor i dag dækket Christiansborg slotsplads med et kæmpe dannebrog lavet af 35 tons kul for at minde politikere og befolkning om, at Danmark har et skandaløst stort kulforbrug. Det er hovedårsagen til, at vi ikke kan opfylde vores klimamål på hjemmebane. Folketingets politikere er nødt til at få os ud af kulalderen. Regeringens nuværende markedsstrategi sikrer ikke, at det sker.

“Regeringens har med sin “Energistrategi 2025″ fra juni 2005 gjort klart, at den vil overlade Danmarks energifremtid til markedskræfter, den ikke selv er herre over, nemlig udviklingen af olieprisen og CO2-kvoteprisen. Den gør hermed markedet til herre – ikke tjener. CO2-udslippet i regeringens såkaldte basisfremskrivning forbliver stort set på 1990-niveau i hele perioden til 2025,” fortæller klima- og energimedarbejder Tarjei Haaland fra Greenpeace.

Det er milevidt over Danmarks Kyoto-mål i 2008-12 på 21 procents reduktion i forhold til 1990 – og over fremtidige reduktionsmål, som er nødvendige for, at vi kan leve op til EU’s mål om at holde stigningen i den globale middeltemperatur under 2 grader

i.f.t. præ-industrielt niveau. Et mål som forudsætter, at Danmark og andre industrialiserede lande reducerer udslippet af CO2 og andre drivhusgasser med mindst 30 procent i 2020 og 80 procent i 2050 ift. 1990-niveau.

Folketinget og især politikerne i partierne, som står bag energiaftalen fra juni 2004, må nu skrue bissen på i forhandlingerne med transport- og energiminister Flemming Hansen om udmøntningen af “Energistrategi 2025”.

“Det, Danmark har brug for, er en energiplan med nationale mål og virkemidler, der kan sikre de nødvendige CO2-reduktioner gennem indhøstning af de store potentialer for energibesparelser og en markant udbygning af den vedvarende energi. Danmark har brug for en energipolitik, der bringer os ud af kulalderen og nedbringer olieafhængigheden. Derfor prøver Greenpeace i dag at få politikernes øjne op for svineriet med det skandaløst store kulforbrug,” slår Tarjei Haaland fast.