Den nye rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, der understreger, at verdens lande skal handle akut og markant mere for at undgå de mest katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne. Greenpeace opfordrer den danske regering til at sætte mål om at nå 100 procent vedvarende energi i 2040 for at leve op til målene fra Parisaftalen.

Rapporten fastslår også, at det er muligt at holde den globale temperaturstigning på halvanden grad, og heri ligger et håbefuldt og optimistisk budskab, der dog ikke skal forveksles med, at vejen bliver let.

For at leve op til dette afgørende temperaturmål fra Paris-aftalen, skal den globale udledning af drivhusgasser ifølge et centralt scenarie i rapporten halveres i 2030, og nå “netto-nul” inden 2050. Verdens forbrug af kul skal skæres med to tredjedele i 2030, og udvindingen og forbruget af olie og gas skal også falde drastisk.

Rige lande med historisk høje udledninger som Danmark må ifølge Greenpeace forventes at gå forrest og skal derfor gennemføre omstillingen endnu hurtigere.

Hvis Danmark skal levere et rimeligt bidrag til at indfri Paris-aftalens mål, opfordrer Greenpeace til, at regeringen justerer sit nuværende mål om at nå 100 procent vedvarende energi fra 2050 til 2040.

Kommentarer fra Jens Mattias Clausen, klimapolitisk rådgiver (mobil: 6013 1748):

“FN’s klimapanel har udgivet en skelsættende rapport, der er et wake up call til verdens lande. Det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal lægge en dæmper på de ekstreme storme, orkaner og hedebølger, som de stigende temperaturer vil gøre mere udtalte, og give en klode i balance videre til de næste generationer. Verden har et vindue på et årti til at halvere CO2-udledningen, og det kan heldigvis med nød og næppe fortsat lade sig gøre, hvis vi ser den nødvendige politiske vilje til at udfase kul, olie og gas meget hurtigere, end man i øjeblikket sigter mod. Hvis ikke det sker, risikerer vi en verden i klimakaos, og ingen lande vil gå fri.”

“Det er en meget stærk rapport fra FN’s klimapanel, der gør det klart, at klimaet står ved en korsvej. Vi kan fortsætte ad samme vej som hidtil, hvor den grønne omstilling kun langsomt tager til, og hvor politikernes handling slet ikke står mål med deres ellers lovende ord om klimaudfordringens vigtighed. Eller vi kan vælge en anden vej, hvor vi i fællesskab gør alt, hvad vi overhovedet kan for at erstatte vores fossile afhængighed med grøn energi, udvikle en madkultur med langt mindre kødproduktion samt sikre bedre beskyttelse af verdens skove. Vi har løsningerne, og når videnskaben nu klart fortæller om konsekvenserne ved at lade stå til, bør der ikke være nogen tvivl.”

“Klimaindsatsen må nu skifte til allerhøjeste gear, og Paris-aftalens mål om halvanden grad bør være rettesnoren hos alle verdens regeringer. Løkke-regeringen giver på den ene side udtryk for en erkendelse af, at målet om 2 grader ikke er nok til at holde klimaet i balance, og at halvanden grads-målet må gælde. Samtidig har den førte politik for længe været begrænset til grønne gloser, og vi mangler endnu at se den nødvendige, helhjertede handling. Regeringens mål om at nå et fossilfrit samfund i 2050 er ikke nok til at levere i tråd med Paris-aftalen, og vi opfordrer til, at Danmarks mål i stedet skal være at nå 100 procent vedvarende energi i 2040 og 70 procent i 2030.”

Yderligere kontakt
Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938
Klimapolitisk rådgiver Jens Mattias Clausen er i Kina de kommende uger og kan herfra give interviews over enten telefon eller Skype (jmk_clausen). IPCC-rapporten præsenteres i Sydkorea.