IFRO på Københavns Universitet har offentliggjort nye tal om drivhusgasudslippet for den danske importer soja. 

Klima- og miljøpolitisk leder Helene Hagel, Greenpeace (tlf: 26 11 39 51) siger:
“Det er er rent ud sagt choktal, som understreger, at vi producerer alt for meget kød i Danmark.”

“Man kan ikke have så stor en kød- og mejeriproduktion, uden det trækker dybe spor af ødelæggelse med sig. Vores alt for mange svin og køer har gjort os afhængig af soja, der skader klimaet og forårsager skovrydning i blandt andet Brasilien og Argentina.”

“Vi skal som minimum selv kunne fodre de dyr, vi ønsker at producere. Men den animalske produktion er samtidig alt for høj, hvis vi skal leve op til vores klimamål og have chancen for at skabe plads til mere skov og natur herhjemme.”

“Der er muligheder inden for udvikling af proteinfoder til at erstatte den importerede soja, som både forårsager naturødelæggelse, truer oprindelige folks sundhed og sikkerhed og altså skader klimaet massivt. Hvis man samtidig omstiller den danske produktion i retning af færre svin og køer, øger vi chancen gevaldigt for at indfri de danske klimamål og kan samtidig spare en masse plads til natur og CO2-absorberende skov.”

Klima- og energirådgiver Tarjei Haaland er desuden til rådighed for tekniske spørgsmål på klimagasudledningerne og/eller kommentarer på 28 10 90 53.

Noter:
Udledningen af drivhusgasser fra import af soja til foder var i 2016: 1,6-4,2 mio. tons CO2-ækv (3) – dette ifølge tidligere udmeldinger. Så det nye tal inklusive ILUC på 6,17 mio. tons skal også ses i forhold til tidligere op til 4,2 mio. tons. Landbrugets udslip i 2017 var 10,8 mio. tons uden lulucf – og 15,2 mio. tons CO2ækv med lulucf.

Det nu udmeldte tal på 6,17 mio. tons er en stigning på 47% i forhold til de 4,2, som er det højeste, der tidligere er udmeldt. Det er 57% mere end 10,8 og 40,5% mere end 15,2 mio. tons.

Danmark producerer i alt godt 32 mio. slagtesvin og levende smågrise årligt. Soja til foder kommer bl.a. fra Brasilien (44%), Argentina (31%), Paraguay (4,5%), Uruguay (3,5%).