Tingerup, 8. oktober: Greenpeace gennemfører lige nu en aktion på svinefabrikken Vanløsegård, der ligger mellem Ringsted og Holbæk.

I de tidlige morgentimer klatrede 17 aktivister fra Greenpeace op og monterede et 42 meter langt banner på taget af den største stald og hængte desuden et 9×7 meter stort banner op på en af fabrikkens fodersiloer.

Budskaberne er blandt andet “Stop svineriet” og “Giv Danmark landet tilbage – stop svinefabrikkerne”.

Aktionen foregår udelukkende udendørs, og Greenpeace er ikke brudt ind i stalde eller andre bygninger. Aktionen anretter således ikke skade på ejendom eller dyr.

I staldene står cirka 10.000 svin, og gården er én blandt ni svinefabrikker i området, som drives af den tidligere næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Kjær Knudsen og hans tre sønner. Tilsammen producerer familien herhjemme årligt omkring 200.000 slagtesvin og levende smågrise til eksport. Familien ejer også svinefabrikker i Sverige og Østeuropa.

De allerstørste danske svineproducenter har skabt hele konglomerater, der driver mange svinefabrikker gennem en række selskaber, og det er familien Kjær Knudsen et eksempel på. Danske svinefabrikker falder i antal, men vokser i størrelse. I 2000 var der 198 fabrikker med 5000 svin eller derover. I 2018 var tallet – ifølge Danmarks Statistik – vokset til 940.

“Dansk svineproduktion har udviklet sig i en dybt uheldig retning, hvor langt størstedelen af kødet ender i udlandet, mens forurening af luften og vandmiljøet bliver herhjemme. Danmark er det land i verden, der laver mest kød per indbygger, og vi kan ikke indfri vores nationale klimamål uden at skære markant ned. Regeringen er nødt til at se på, hvordan vi reducerer antallet af svin og køer, så vi kan få plads til mere natur og CO2-absorberende skov,” siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace.

Foto/video gøres løbende tilgængeligt (fra kl. 08.30).

Greenpeace har de seneste måneder talt med en række naboer til Kjær Knudsen familiens svinefabrikker og udgav i går en dokumentarfilm om de gener, naboerne lever med.

Naboerne plages af hovedpine, kvalme, opsvulmede øjne, diarré og åndedrætsbesvær. De frygter, at de bliver syge af de mange kemiske stoffer, der ledes ud fra staldene.

OBS: Her kl. 8.15 samles folk fra lokalområdet til en støtteprotest foran Edelgundegård i Tingerup. 

I 2017 kom der i forlængelse af den omdiskuterede Landbrugspakke en ændring af Husdyrbrugsloven, der reelt fratog kommunerne retten til at afslå en ansøgning om udvidelse af svinefarme ud fra lokale hensyn som fx nabogener eller turisme.

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, siger i Greenpeaces nye film, at hun føler sig magtesløs, når det kommer til at afvise ansøgninger om udvidelser af industriel svineproduktion.

“Det er nødvendigt at rulle dele af Landbrugspakken og Husdyrbrugloven tilbage, så kommunerne igen får ret til selv at bestemme, hvor mange svinefabrikker, der kan ligge hvor,” siger landbrugspolitisk rådgiver, Kristian Sloth.

Greenpeace opfordrer også til, at myndighederne iværksætter undersøgelser af de helbredsmæssige konsekvenser af at leve tæt på intensiv svineproduktion.

“Der mangler dansk forskning om sundhedseffekten af de mange kemiske forbindelser, der siver ud fra landets omkring 3000 svinefabrikker. Det er paradoksalt, at Danmark som en af verdens store svineproducenter ikke har relevant forskning af, hvad der sker, når nære naboer udsættes for en blanding af stoffer som svovldioxid, metan, ammoniak og mercaptaner,” siger Kristian Sloth.

Greenpeace opfordrer regeringen til at halvere Danmarks produktion af køer og svin i 2030 for at indfri regeringens eget mål om en 70%-reduktion af drivhusgasser.

‘Nabo til en svinefabrik’ – briefing til medier.

TV2-dækning fra i aftes.

Klimaanalyse: ‘Halvt så mange køer og svin’ fra foråret her.

Brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fra Holbæk borgmester.

Kontakter i Greenpeace:
Landbrugspolitisk rådgiver, Kristian Sloth, 23 40 65 95

Kommunikationsansvarlig, Jacob Jensen, 26 11 39 51
(også for direkte kontakt til aktivister Natacha Mia Kristensen og Ida Marie Olsen)

Fungerende kampagnechef, Mads Fisker, 30 24 03 34
(også for kontakt til deltagere i den lokale protest)

Note:
I bemærkningerne til ændring i husdyrbrugloven står der:

Med lovforslaget etableres det retlige grundlag for et paradigmeskifte for en del af miljøreguleringen af landbruget med henblik på at skabe større produktionsmæssig fleksibilitet og administrative forenklinger for de danske husdyrproducenter under hensyntagen til natur og miljø”. “Ministeriet fastsætter regler om afskæringskriterier, tålegrænser (…) med henblik på, at kommunalbestyrelsen i mindre grad end i dag skal foretage konkrete vurderinger og fastsætte vilkår.”