København, den 20. februar 2024 – Åben eller lukket? Miljøminister Magnus Heunicke har lovet borgere fra Rislev og Greenpeace, at han ville “lukke hullet i loven” med den såkaldte “matrikelfinte”, der gør det muligt for svineproducenter at omgås miljøkravene og udvide med mange tusinder svin. 

Det skete efter protester fra borgere i den sydsjællandske landsby, der kan risikere at blive naboer til en stor udvidelse af en svineproduktion. Det vil forøge udledningen af kvælstof og ammoniak til den lokale natur og fredede dyrearter og skabe alvorlige lugtgener for naboerne. 

Men miljøministeren bryder nu sit løfte, for det lovforslag, han har fremlagt og som netop de facto er gået igennem i en 2. behandling i Folketingssalen lukker ikke for matrikelfinten. Tværtimod kan svineproducenter landet over fortsat “finte” sig uden om miljøkravene, fordi loven ikke strammes tilstrækkeligt. Rislev-borgere og Greenpeace har netop markeret utilfredsheden over dette med bannere og skilte ved Christiansborg. 

Find fotos HER

Greenpeace-protest ved Christiansborg

Det er anden gang i træk, at Magnus Heunicke bryder et politisk løfte. For nylig kom det også frem, at importeret norsk oliespildevand fortsat kan udledes i Agersø Sund, hvilket han ellers havde sagt skulle stoppe. Ministeren er kaldt i samråd i den sag i morgen. 

Kommentarer fra Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver, Greenpeace (mobil: 20896770): 

“Magnus Heunicke gav ord på, at han ville lukke for matrikelfinten, der gør det muligt for svineproducenter at belaste naturen og de lokale naboer med kvælstof, ammoniak og stank. Det er super skuffende, at miljøministeren har lavet en u-vending med et lovforslag, der ikke lukker for, at svineindustrien kan omgås miljøkravene og udvide produktionen med mange tusinde flere svin.” 

“Det er et kæmpe svigt fra miljøministerens side, der holder døren åben for, at store svineproducenter fortsat kan udlede alt for meget kvæstof til vores natur. Han har endda haft mulighed for at bakke op om et ændringsforslag stillet af Enhedslisten, som netop kunne løse problemet. Der mangler simpelthen politisk vilje til at beskytte borgere og natur i landdistrikterne, når en lokal svineindustri får vokseværk, og det er desværre, hvad vi ser med det tynde lovforslag, som er behandlet i dag.”

Baggrund

Matrikelfinten går ud på at opdele sin husdyrbedrift i to matrikler for at undgå en samlet vurdering af miljøforureningen.

I dag er miljøministens lovforslag, der skulle lukke for udnyttelse af matrikelfinten, blevet 2. behandlet og skal endelig vedtages senere i denne uge. Det står dog allerede nu klart, at der ikke vil blive foretaget yderligere stramninger eller ændringer i lovteksten, og ministeren har flertal i Folketingssalen. 

Teknisk om matrikelfinten og lovforslaget: Tidligere skulle to bedrifter have en samlet vurdering af miljøforureningen, hvis de var forureningsmæssigt, driftsmæssigt og teknisk forbundet. Med lovforslaget skal bedrifterne stadig være forureningsmæssigt og driftsmæssigt ELLER teknisk forbundet. Der er altså fjernet et enkelt kriterium i den nye lovtekst.

Problemet er dog, at driftsmæssig forbundenhed mest af alt er en præcisering af teknisk forbundenhed – de to kriterier hænger tæt sammen. På papiret kan det ligne en løsning, at man nu skal vurdere ud fra to parametre mod før tre. Men i realiteten vil det ikke komme til at betyde noget for husdyrproducenterne.

For naboer og natur har det selvsagt ikke betydning, om forureningen med ammoniak, kvælstof og lugt kommer fra en eller to matrikler. Det vil uanset antal matrikler være en markant forøgelse af forureningen i lokalområdet. 

Kontakt

Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver, Greenpeace. Mobil: 20896770

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig. Mobil: 26294938