Greenpeace har i længere tid rettet opmærksomhed mod de alvorlige helbredsrisici, som naboer til Danmarks store produktion af svin og smågrise lever med, fra især de mange store bedrifter. Nu sætter miljøminister Lea Wermelin (S) gang i en undersøgelse af de sundhedsskadelige risici for naboer til svinefabrikker.

Det sker efter, at Greenpeace i oktober sidste år udgav filmen “Nabo til en svinefabrik”, der beskriver de mange gener og potentielle sundhedsmæssige risici for tusindvis af danske familier, som er naboer til de store svinebedrfter.

Læs mere her.

Kommentarer fra Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace (mobil23 40 65 95):

“Det er glædeligt, at miljøministeren nu følger Sundhedsstyrelsens ønske om at få den omfattende internationale forskning om helbredsproblemer ved at bo i nærheden af store svine-, kyllinge- eller kvægfarme gennemtrævlet for at vurdere, om de danske regler skal strammes.”

“Internationale forskningsprojekter beskriver, hvordan naboer til store kødfabrikker klager over de samme sygdomssymptomer, nemlig åndedrætsbesvær, kvalme, hovedpine, mavepine og udtørrede slimhinder. I Danmark døjer masser af nabofamilier til kødfabrikker også med disse symptomer, og det er på høje tid, at danske myndigheder undersøger dette til bunds.”

“Danmark er verdens største producent af svin per indbygger, og det er dybt besynderligt, at der aldrig er lavet ordentlig forskning herhjemme af de helbredsproblemer, der kan opstå, når en række giftige stoffer siver ud fra svinefarmene.”

“Det er et vigtigt skridt på vejen mod at beskytte folk på landet bedre mod risici fra industrielt landbrug, at man nu til en start vil tage en grundig vurdering af den internationale forskning.”

“Det her kan og bør føre til, at der sættes større begrænsninger op for produktionen af kød, som fylder rigtigt meget i Danmark. Problemet er ikke løst ved, at eksempelvis afstandskrav fra svinefabrikker til naboer bliver hævet med 100 meter.”

“I sidste ende skal dansk landbrug de kommende år gennemgå en grundlæggende omstilling i retning af markant mindre animalsk produktion for også at nedbringe klimagasudledninger og beskytte natur og biodiversitet.”

Baggrund om sagen

Dansk svinefarme falder i antal men vokser i størrelse. I 2000 var der 198 fabrikker med mindst 5.000 svin. I 2018 var tallet – ifølge Danmarks Statistik – vokset til 940.

Greenpeace udgav i oktober 2019 filmen “Nabo til en svinefabrik”, der beskriver de mange gener og potentielle sundhedsmæssige risici for tusindvis af danske familier, som er naboer til svinefabrikkerne. Filmen beskriver også kommunernes tab af retten til at sige nej til svinefabrikker som følge af Landbrugspakken.

Miljøminister Lea Wermelin (S) bad på baggrund af filmen Sundhedsstyrelsen vurdere, om ny forskning fra en række lande giver anledning til at revurdere sundhedsrisikoen ved at være nabo til en svinefabrik. Det er denne første vurdering, der nu fører til en systematisk gennemgang af eksisterende (primært internationale) studier på området. 

En anden udløber af sagen er, at en række miljøorganisationer og bekymrede borgere i marts 2020 stiftede Landsforening mod Svinefabrikker, der i skrivende stund har over 300 medlemmer.
Samtidig kræver en række kommuner nu større råderum til at afslå udvidelser af svineindustrien:
https://www.kommunen.dk/artikel/svinefarme-tryner-kommuner-fire-har-sendt-breve-til-ministre

Jakob Bønlykke fra Aalborg Universitet og Torben Sigsgaards fra Aarhus Universitet er relevante, danske sundhedseksperter på området.