København, den 4. oktober 2021 – Regeringen har med et bredt flertal netop præsenteret den længe ventede aftale for, hvordan landbruget skal bidrage til at indfri målet om 70 procents reduktion af Danmarks drivhusgasudslip i 2030. 

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov, Greenpeace (mobil: 5219 1291):

“Regeringens tilløb har været en lang farce, og resultatet viser mest af alt løb på stedet. Der er ikke meget klimalederskab at spore i den pinligt uambitiøse aftale. Det skriger til himlen, at regeringen gør Danmarks storproduktion af kød til en hellig ko, så landbruget friholdes fra at yde sit nødvendige bidrag til vores klimamål. I stedet for at skabe de nødvendige og reelle reduktioner og skære markant ned for antallet af køer og svin, så fortsætter regeringen bare med at skubbe den store pukkel foran os.”

“Et bindende reduktionsmål for landbruget på så lidt som ned til 55% i 2030 er en parodi, skubber ansvaret videre til andre sektorer, gør omstillingen unødvendigt dyrere og udsætter bare den reduktion af den animalske produktion, som under alle omstændigheder bliver nødvendig. I stedet for at tage fat og vise rettidig omhu nu forlader aftalen sig på en koloni af fugle på taget med usikre teknologiske løsninger, der skal redde os to minutter før deadline.”

“Det er godt at se satsningen med 75 millioner kroner om året på plantebaserede fødevarer, der skåner klimaet og naturen, og den udvikling må styrkes endnu mere fremover for at fremtidssikre landbruget. Her er der store muligheder for både at skabe vækst og tusindvis af nye bæredygtige jobs, der kan erstatte de jobs, der forsvinder i den animalske produktion, når regeringen forhåbentlig inden længe finder modet til at begynde den nødvendige reduktion af de mange køer og svin.”

Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver (mobil: 2089 6770), siger: 

“Aftalens mål om at sænke landbrugets kvælstof-problem fra markerne og produktionen af dyr er langt fra nok til, at vi kan leve op til EU’s krav og stoppe forureningen af vores fjorde og havmiljø, der er blevet depot for den animalske produktions affaldsproblem. Der burde være et bindende reduktionsmål på mindst 13.100 tons, der ikke baserer sig på frivillighed, så vi med sikkerhed kan leve op til vandrammedirektivet.”