Bifangsten af delfiner og marsvin i det Nordøstlige Atlanterhav har nået et niveau, hvor bestandene trues på deres eksistens. Særligt på grund af destruktive fiskerimetoder i det moderne fiskeri. Dette dokumenteres i en ny rapport udarbejdet af WDCS, the Whale and Dolphin Conservation Society for Greenpeace.

Rapporten – The Net Effect – viser, at store net, ofte med netåbninger på størrelse med to fodboldbaner, trukket af to trawlere samtidigt (par trawling), slår tusinder af delfiner og marsvin ihjel hvert år. For arter såsom den almindelige delfin (Delphinus delphis) kan dette udgøre så meget som 5% af populationen hvert år. Selv tab af 1% af populationen om året betegnes af videnskabsfolk som værende grund til reel bekymring. Effekten på det samlede marine økosystem som følge af drastiske nedgange i delfin og marsvin bestande er stort set ukendt.

Hver vinter skyller hundredvis af døde delfiner og marsvin op på de europæiske Atlanterhavs- og Nordsø-strande. Mange af dem med svære skader, der vidner om en langtrukken død i nettene. Det anslås, at omkring 10.000 delfiner og marsvin dør i net i regionen hvert år.

Pelagisk (midt vands) trawling især efter havaborre og hestemakrel truer både den almindelige delfin og hvidskæving delfinen, og har desuden en effekt på øresvin og den langluffede grindehval. Danske, britiske, franske, irske, hollandske og spanske trawlere i den Engelske Kanal, Biscayen, og det Irske Hav anses for at være den største trussel mod bestandene.

Greenpeace skibet MV Esperanza vil afsejle fra London i dag, tirsdag og sætte kurs mod den Engelske Kanal for at undersøge det fiskeri, der mistænkes for at være hovedansvarlig for de omfattende bifangster. Ombord på skibet vil også være hval- og fiskerieksperter fra den engelske organisation WDCS, the Whale and Dolphin Conservation Society.

“Det er et forstemmende antal døde dyr, der skyller op på de europæiske strande hvert år. Og alligevel er dette kun en lille del af de over 10.000 delfiner og marsvin, der dør i fiskenet hvert år i NØ-Atlanten. Den danske regering må sikre, at denne unødvendige bifangst stoppes, ellers risikerer vi, at delfin- og marsvinbestanden forsvinder fra regionen. En høj pris at betale for at kunne spise makrel i tomat”, udtaler Dima Litvinov, leder af Greenpeace Nordens havmiljøprogram.

“På verdensplan er trawling og andre former for destruktiv og ikke-bæredygtigt fiskeri den største trussel mod det marine liv. I dag smides op mod en fjerdedel af alt, hvad der opfiskes dødt tilbage i havet”, fortsætter Litvinov.

Den danske regering og andre EU lande er forpligtigede til at beskytte delfin- og marsvin-bestandene. EU’s habitat-direktiv tilsiger Danmark at overvåge bifangst af hvaler, delfiner og marsvin og sikre, at fiskeriet ikke har en negativ effekt på bestandene.

I øjeblikket overvejer EU en ny forordning, der skal regulere bifangsten. Med regler der vil foreslå observatører på trawlere, men uden forslag til, hvordan delfiner og marsvin rent faktisk kan beskyttes. EU foreslår dog akustiske afskrækkelsesmidler (pingers) på nogle typer net. Greenpeace støtter dette initiativ, men tvivler på, at dette effektivt vil nedsætte bifangsten.

Det er afgørende, at en ny EU forordning forpligter lande at sætte ind overfor fiskeri, der klart kan identificeres som ansvarlig for de særligt problematiske bifangster.

Den utilsigtede bifangst i trawl og net af delfiner, marsvin og andre marine arter er anerkendt som et stort problem globalt. Det anslås, at den slår 300.000 hvaler, delfiner og marsvin ihjel om året. Det anslås endvidere, at 23% af det globale fiskeri smides dødt tilbage i havet.