Vejle, lørdag den 6. april 2024 – Den smukke Skyttehushaven har netop været tæt pakket af over 1000 mennesker mennesker, der var samlet for at begrave Vejle Fjord og sørge over tabet af den natur i vandet, der engang var så fuld af liv. Nu er havbunden død, vandet grumset og fiske- og planteliv forsvundet.

Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund har arrangeret mindehøjtideligheden for at skabe et rum til sorgen over dette tab, men også for at skabe håb og fælles handling for at få livet tilbage i fjorden og Danmarks kyst- og havområder. “Pårørende” til fjorden talte sportsdykkere, lystfiskere, kajakroere, paddleboardere, elever fra byens gymnasium ned til fjorden og mennesker fra nær og fjern, der var kommet for at sige farvel.

Find fotos og video HER (opdateres løbende med materiale)

Der var salmesang, taler af blandt andre forfatter Carsten Jensen, politisk leder Martin Lidegaard (RV), politisk ordfører Signe Munk (SF) og udvalgsformand i Vejle byråd, Søren Peschardt (S), og fjordens vand blev hældt i den specialdesignede glaskiste af nære pårørende.

Efter begravelsen stod Sarah Dedieu, præst ved Sct. Johannes Kirke i Vejle, for en håbsandagt med budskab om at tage fælles ansvar for naturen som skaberværk. 

Årsagen til Vejle Fjords død er især den voldsomme udledning af kvælstof fra landbrugets gødning. Sektoren står for 70 procent af udledningen af kvælstof fra land til havmiljøet.

For at sænke kvælstofforureningen af Danmarks kystfarvande opfordrer Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund til flere løsninger, som vil sætte skub på landbrugets omstilling og sænke udledningen markant. Det vigtigste tiltag vil være udtag af 600.000 ha landbrugsjorde til natur. 

KOMMENTARER

Kaare Manniche Ebert, biolog og mangeårig sportsfisker ved bl.a. Vejle Fjord, Danmarks Sportsfiskerforbund (mobil: 40971492): “Selv om anledningen var trist, så skabte begravelsen og de mange deltagere håb om en bedre fremtid. Vi lystfiskere har på egne kroppe set den negative udvikling i havmiljøet, og vi har bogstaveligt talt stået i fedtemøg til livet. Men vores bekymringer er indtil nu kun i ringe grad blevet hørt. Begravelsen af Vejle Fjord markerer et skifte, hvor havmiljøet nu er blevet en sag for hele Danmark. Og selv om Vejle Fjord hidtil har været et symbol på havmiljøets deroute, så vil Vejle Fjord fremover også repræsentere håbet om en bedre fremtid, hvor alle interessenter tager ansvar for at få livet tilbage til fjorden og de indre farvande”.

Christian Fromberg, kampagneleder for landbrug, natur og skov, Greenpeace (mobil: 29294875): “Det var en smuk og sørgerlig begravelse, og det var svært at holde tårene tilbage, når folk berettede om alt det liv der ikke er her mere. Men det var også en håbets dag. For med XXX mennesker, et utal af lokale ildsjæle og opbakning fra hele landet, så står det også klart, at vi nu er en folkelig bevægelse der kræver handling for at få livet tilbage til havet.” 

Søren Peschardt, udvalgsformand (S) i Vejle Byråd (mobil: 24425887): “Vi er mange i Vejle, som er triste over at se fjorden, der år for år er blevet mere ødelagt og tømt for liv. Jeg er glad for at Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund er med til at øge fokus på problemet og håber, at begivenheden kan skabe mere  opmærksomhed og bane vej for løsninger. Der er åbenlyst brug for akut politisk handling for at få livet tilbage i vores fjord.”

Sarah Kragh Dedieu, præst i Sct. Johannes Kirke i Vejle (mobil: 51401624): ”Jeg tror på, at skaberværket er vores alles fælles gave og opgave, og at vi sammen kan løfte ansvaret ved at glæde os over alt det skabte, vise omsorg for naturen og genoprette det, der er gået tabt. Som præst er jeg overbevist om, at kirken har noget særligt at bidrage med i forhold til debatten om klimaet og naturen, og det er håbet.”

Martin Lidegaard, politisk leder, Radikale Venstre: 

”I dag er en trist dag. Vejle Fjord har gispet efter vejret en sidste gang. Hvor ålegræs, muslingebanker og stenrev tidligere fik fjorden til at syde af liv, er der nu kun grumset vand og mudret havbund tilbage. Landbrugets massive kvælstofudledning har suget det sidste liv i Vejle Fjord, som det har i så mange af vores indre farvande. Jeg håber dog, at vi bruge kan anledningen til selvransagelse og handling. Sandheden er jo, at tragedien ikke kom ud af det blå, og politikere og landbrug blev advaret – igen og igen. Men vi var en generation, der lod stå til. Nu skylder vi vores børn og de kommende generationer at rette op på skaden, mens vi stadig kan.”

Fotos og video kan hentes HER

Kontakt

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 26294938

Julie Myhre, kommunikationsmedarbejder, Danmarks Sportsfiskerforbund. Mobil: 20331192