Skotland/København, 14. oktober 2019 – Greenpeace-aktivister er netop klatret ombord på to af Shells platforme i oliefeltet Brent i den britiske del af Nordsøen. Aktivisterne – inklusiv en fra Danmark – protesterer fredeligt mod Shells planer om at efterlade fire udtjente platforme med betydelige mængder olie til havs.

Oliegiganten vil efterlade dele af fire Brent-platforme, der i alt vil indeholde ca.11.000 tons olie. [1] Der blev ellers vedtaget et forbud mod at dumpe olieplatforme i Nordøstatlanten og Nordsøen af OSPAR-Kommissionen [2] i 1998, hvilket Shell nu har bedt den britiske regering om at blive undtaget fra.

Danske Ronni Christiansen er blandt de fem klatreaktivister (i alt ni aktivister deltager i aktionen), der fra Greenpeace-skibet Rainbow Warrior er klatret op på to af platformene, hvor de har opsat store bannere med budskaberne “Shell, clean up your mess!” og “Stop Ocean Pollution”.

“Vi protesterer her på platformen for at stoppe Shells plan om at dumpe deres pensionerede platforme i havet med tonsvis af olie, der kan forurene havmiljøet alvorligt. Shell sætter ikke alene klimaet under massivt pres ved fortsat at pumpe mere op af den olie, der er en af klimakrisens hovedårsager. Oliegiganten vil ikke engang rydde op efter sig i Nordsøen, og etikken er helt nede i gulvhøjde, når selskabet forsøger at stikke af fra deres olieplatforme, der vil udgøre en uacceptabel forureningsrisiko,” siger Ronni Christiansen.

Den britiske regering har udtrykt villighed til at godkende Shells planer, når OSPAR-landene mødes i London den 18. oktober, hvor Shells ansøgning vil blive behandlet. Norge bakker ligeledes op om planerne. Derimod har Tyskland indgivet en officiel indsigelse mod at give Shell en særtilladelse til lovgivningen, ligesom Holland har gjort indsigelse, og Europa-Kommissionen har rejst alvorlige bekymringer.

“Det burde stå soleklart, også for Shell, hvor uansvarlig en plan det er at ville efterlade platforme med store mængder olierester midt i vores fælles havnatur. Der er enormt mange olieplatforme i Nordøstatlanten, hvoraf flere nærmer sig pensionsalderen. Det er fuldstændig respektløst over for havmiljøet, hvis det lykkes oliegiganten at presse sin plan igennem og sætte præcedens,” siger Sune Scheller, projektleder hos Greenpeace i Danmark, og fortsætter:

“Shell har pumpet store mængder olie op i området og forsøger fortsat at gøre det i resten af verden, som om klimakrisen ikke eksisterede, og nu ønsker olieselskabet ikke engang at rydde op efter sig i Nordsøen. Det er dybt problematisk, at den britiske regering åbner for et brud med årtiers praksis, der har sikret havene mod olieselskabernes dumpning af udtjente platforme. Vi kan kun opfordre OSPAR-landene, herunder Danmark, til at tage klar og tydelig afstand fra Storbritannien, Norge og Shell.”

I 1995 førte Greenpeace an for at lægge pres mod dumpningen af Shells olieplatform Brent Spar, hvilket resulterede i, at Shell måtte bringe platformen på land og skille den ad. De genanvendelige dele blev bl.a. benyttet til opførelse af en færgeterminal i Stavanger. I 1998 vedtog OSPAR forbuddet mod dumpning af platforme, og der har sidenhen ikke været dumpet platforme i Nordøstatlanten, herunder Nordsøen.

Fotos kan hentes her (på vej) – eller ved at kontakte Poul Bonke Bonke Justesen (mail: poul.bonke.justesen@greenpeace.org / mobil: 2629 4938)

Kontakt 

Sune Scheller, projektleder, Greenpeace. Mobil: 2714 4257

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938

Noter
[1] Tallet på den efterladte olie stammer fra Shells egne rapporter: Brent Field Decommissioning Environmental Statement, Februar 2017 og Brent Decommissioning Derogation Assessment, November 2018, OSPAR consultation.

[2] OSPAR består af 15 lande og EU, der samarbejder om beskyttelsen af havmiljøet i Nordøstatlanten. De femten lande er Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Island, Irland, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige og Tyskland. OSPAR startede i 1972 med Oslo-Konventionen for forhindring af dumpning til søs og blev i 1974 udbredt til at dække Paris-Konventionen og forureningskilder fra land. De to konventioner blev i 1992 slået sammen til OSPAR-konventionen. https://www.ospar.org/about