Et af Henning Kjeldsens fartøjer i Skagen

Kvotekongen Henning Kjeldsen er 17. december 2021 kl. 12 ved retten i Holstebro kendt skyldig i at snyde sig til alt for mange fiskekvoter:
https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/dom-i-kvotesag-de-tiltalte-er-blevet-kendt-skyldige/a6cb8d49-a42e-48cd-aede-dbb6e4c242d3 

Han dømmes for at have brugt familie og venner som såkaldte stråmænd, for at kunne få kontrol med et langt større antal fiskekvoter end havde ret til i følge loven.
Dommen og selve retssagen er den første af sin art, og dansk fiskeris største kriminalsag.

Officielt startede sagen mod Henning Kjeldsen, da DR2 8. september 2015 sendte dokumentaren ‘Kvotekonger og små fisk’. En stor del af den research, der ligger til grund for dokumentaren, er dog udført af Greenpeace, som siden overgav researchen til DR2.
Greenpeace var også de første til at melde Henning Kjeldsen til politiet. Det gjorde vi samme dag som dokumentaren blev sendt.

Henning Kjeldsen skal tilbagebetale 162,5 millioner kroner fra sit eget selskab Gitte Henning samt syv andre selskaber, som ifølge retten har været brugt som stråmandsselskaber. Derudover skal han betale en bøde på 54 millioner.
Yderligere syv personer – herunder hans hustru – er blevet idømt mindre bøder for at have ageret stråmænd.

Her følger kommentarer fra Greenpeace – ring endelig for mere.

Sune Scheller, kampagne- og programchef i Greenpeace (tlf. 27144257), siger:

“Dagens dom er enormt vigtigt. Tilbage i 2014, hvor Greenpeace begyndte at undersøge kvotekongerne, var kystfiskeriet under afvikling på grund af den massive kvotekoncentration. Nu er der sat en tyk streg under, at den udvikling ikke bare var dybt skadelig, den var også drevet frem af en dybt ulovlig praksis”. 

“I dag fejrer vi i Greenpeace, at det arbejde vi satte i gang for så mange af år tilbage, har båret frugt. Det handler sådan set ikke om, at Henning Kjeldsen er blevet dømt, det handler om, at vi fik sat fokus på et kæmpestort problem i dansk fiskeri. Og at det fokus har ført til bedre forhold for det mere skånsomme kystfiskeri og en bedre kontrolforvaltning”.

“Udover dommen, er der siden sagen begyndte at rulle, gennemført nogle politiske ændringer, som har gjort det sværere at være kvotekonge. Der er også sket en gevaldig oprydning hos myndighederne, hvis kontrol af fiskeriet har været fuldstændig utilstrækkelig. Desværre har kystfiskeriet det stadig svært i dag, og der er brug for langt mere politisk indgriben for at beskytte kystfiskerne og ikke mindst det danske havmiljø”. 


Med venlig hilsen

Emma Oehlenschläger, presse- og kommunikationsansvarlig, Greenpeace, tlf. 28 25 16 29 

Her følger en detaljeret tidslinje til jeres baggrund og til frie afbenyttelse:


Optakt, politianmeldelse og retsligt efterspil 

2003: Kvoterne i det pelagiske fiskeri (industri fiskeriet) privatiseres.

2007: Kvoterne i det demersale fiskeri (konsum fiskeriet) privatiseres.

For at forebygge at større fartøjer kan opkøbe mindre fartøjer i for stor grad indføres en kystfiskerordning.

2009: I den første evaluering af Kystfiskerordningen, konkluderede en mindretalsudtalelse fra nogle kystfiskere, at: ”kystfiskeriet i Danmark praktisk talt er under afvikling under den nuværende ordning, som langt fra lever op til den politiske intention for kystfiskeriet”.

(Kilde: Kystfiskerudvalget 2009. Evaluering af Kystfiskerordningen 2007-2009.)

2012: Kystfiskerudvalget konkluderede i deres evaluering af Kystfiskerordning 2010 – 2012, at et af de mest presserende problemer for kystfiskeriet var, at en stadig større andel af den samlede danske fiskekvote opfiskes af andre fartøjer end kystfiskerfartøjer, hvorved indtægtsgrundlaget i kystfiskeriet gradvist udhules.

(Kilde: Evaluering af Kystfiskerordningen. Kystfiskerudvalget 2012)

2014: 18 fiskere sidder nu på 50 % af kvoterne i Danmark. Havne ligger øde hen, og små og økonomisk mere sårbare fiskere har måttet dreje nøglen om.

23. april 2014: Fødevareminister Mette Gjerskov (S) indfører lofter for, hvor mange fiskerettigheder en enkelt fisker kan eje og hvor mange fiskerettigheder, der maksimalt kan ligge på et enkelt fartøj.

2014: Greenpeace begynder at undersøge kvotekoncentration i dansk fiskeri.

8. september 2015: DR2 Undersøger sender udsendelsen Kvotekonger og små fisk om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. Udsendelsen har særligt fokus på Henning Kjeldsen. Udsendelsen er kommet i stand bl.a. efter research og aktindsigter fra Greenpeace.

Politianmeldelse og retssag

8. september 2015: Greenpeace politianmelder Henning og Birthe Kjeldsen for at omgå kvotekoncentrationsreglerne. 

17. januar 2017: Nordjyllands Politi stopper efterforskningen af Henning og Birthe Kjeldsen, eftersom politiet ikke finder, at der er en rimelig formodning om, at der er blevet begået noget strafbart. Politiet har bl.a. indhentet en udtalelse fra NaturErhvervstyrelsen, hvori styrelsen ligeledes ikke finder, at der er blevet begået noget strafbart.

10. juli 2017: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (som NaturErhvervsstyrelsen har skiftet navn til) indgiver efter ordre oppefra politianmeldelse til Nordjyllands Politi mod en række fiskere på baggrund af et udkast til beretning fra Rigsrevisionen. Anmeldelsen har flere lighedspunkter med Greenpeace’s politianmeldelse i 2015.

16. august 2017: Rigsrevisionen kommer i en beretning til Statsrevisorerne med en sønderlemmende kritik af forvaltningen af fiskekvoterne og offentliggør konkrete mistanker om stråmandsvirksomhed.
(Kilde: https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2017/aug/beretning-om-kvotekoncentrationen-i-dansk-fiskeri)

Juni 2020: Anklagemyndigheden – SØIK – rejser tiltale mod Henning og Birthe Kjeldsen og 8 andre fiskere samt deres rådgivere for overtrædelse af kvotereglerne.

Februar 2021: Straffesagen mod de tiltalte begynder ved Retten i Holstebro.

Politisk tidslinje

8. september 2015: I forbindelse med politianmeldelsen af Henning og Birthe Kjeldsen, opfordrede Greenpeace kraftigt Eva Kjer Hansen til at få ryddet op i fiskeriforvaltningen.

6. december 2016: Et politisk flertal uden om regeringen vedtager ny fiskeripakke. Med 25 punkter vil partierne blandt andet forhøje kvoterne for kystfiskeri (fremover stiger til 40 millioner kroner), sætte en stopper for kvotekonger samt indføre en “gummistøvle-paragraf” (sikre, at maksimalt 75% af kvoten kan udlejes til andre så ejerne af fiskekvoter tvinge til at trække i gummistøvlerne og tage på havet selv).

Flertallet i Folketinget består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF, og bringer dermed regeringen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i mindretal.
(Kilde: https://nyheder.tv2.dk/politik/2016-12-06-miljoe-og-foedevareministeren-kommer-i-mindretal-i-folketinget)

29. marts 2017: S og DF beskylder Esben Lunde Larsen for løgn. Efter et bred flertal uden om regeringen har vedtaget en ny fiskeripakke, har partierne bag forsøgt at få ministeren og hans embedsværk til at udarbejde bud på konkrete tiltag til opgøret med kvotekongerne. Ifølge partierne er ministeren – trods gentagne og insisterende forespørgsler – blot vendt tilbage med ét enkelt forslag om en såkaldt tro og love-erklæring, hvor de kapitalstærke fiskere alene skal erklære, at de ikke omgår reglerne. Berlingske breaker historien om et dokument fra december 2015 udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen (i dag Landbrugs- og Fiskeristyrelsen), som hører under Miljø- og Fødevareministeriet, og i kataloget opridses hele 16 konkrete forslag til et opgør med kvotekoncentration.
(Kilde: https://www.berlingske.dk/politik/kvoteopgoer-s-og-df-beskylder-minister-for-loegn)

31. marts 2017: Ekstra Bladet bringer historien om, at kvotekongen John-Anker Hametners årlige torskegilder har indsamlet 809.000 kr til Løkkefonden.
(Kilde: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/kvotekonge-stoetter-loekkes-fond/6596476)

8. april 2017: Ekstra Bladet afslører, hvordan Venstres fiskeriordfører, Thomas Danielsens, firma, modtog en saltvandsindsprøjtning på 4 millioner kroner fra kvotekongen John-Anker Hametner Larsen. På fem uger tyvedobledes virksomhedens værdi.
(Kilde: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/afsloering-kvotekonge-pumpede-fire-millioner-i-v-ordfoerers-firma/6605605)

7. august 2017: Lars Løkke Rasmussen fritager Esben Lunde Larsen fra fiskeriområdet og overdrager det til Karen Ellemann. Løkke oplyser i en pressemeddelelse, at degraderingen bl.a. skyldes utilstrækkelig forvaltning af fiskeriområdet, hvilket en kommende beretning fra Rigsrevisionen vil vise.
(Kilde: https://www.stm.dk/presse/pressemeddelelser/llr-fiskeriomraadet-skifter-ressort-og-der-etableres-en-selvstaendig-fiskeristyrelse/)

16. august 2018 – Rigsrevisionen udgiver deres beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.
(Kilde: https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2017/aug/beretning-om-kvotekoncentrationen-i-dansk-fiskeri)

30. maj 2018: Ekstra Bladet bringer historien om, at Thomas Danielsen i al ubemærkethed er blevet frataget sit fiskeriordføreskab.
(Kilde: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/firma-med-kvotekonge-v-profil-vraget-i-hemmelighed/7168163)