Den globale opvarmning har enorme konsekvenser for klodens oceaner, og dermed livet, der er afhængige af dem – mennesker såvel som dyr. Selvom klimaforandringer har særskilte konsekvenser for havet, så er hverken løsningerne eller arbejdet for at stoppe dem forbundet til havet alene.