Greenpeace kalder i denne minirapport egne beregninger bag Klimalovens mål om 70% reduktion i 2030 for “forældede” og fremlægger nye beregninger, der viser, at klimamålet må hæves til minimum 80% i 2030.

Uden nye højere reduktionsmål vil Danmark ikke levere sit fair bidrag til, at Parisaftalens mål om at begrænse de globale temperaturstigninger til halvanden grad kan overholdes. 

Greenpeaces oprindelige beregninger er foretaget ud fra, hvor mange drivhusgasser Danmark samlet vil kunne udlede uden at overtræde Parisaftalens 1,5-graders målsætning. Altså vores resterende drivhusgasbudget fra 2020 og frem. I de beregninger har Greenpeace forudsat, at Danmarks udledninger skulle falde lineært fra 2020 og indtil, at vi gik i netto-nul senest i 2040. Det er desværre langtfra sådan, det forhenværende Folketing har vedtaget at gennemføre reduktionerne i vores udledninger, og derfor er 70%-målet nu forældet.