Landbruget fylder knap halvdelen Danmarks samlede udslip af drivhusgasser. Det viser en ny rapport fra Greenpeace, som kan læses her.  

End this Meat Madness Protest in Denmark. © Erik Albertsen / Greenpeace
© Erik Albertsen / Greenpeace

Ifølge rapporten står landbruget i sin helhed for 46,4 procent af Danmarks udslip af drivhusgasser – næsten hele klimabelastningen kommer fra den animalske produktion, der står for 43,7 procent af Danmarks udslip.  

Politiken har en artikel om de nye tal fra Greenpeace: Bøvsende køer betyder bekymrende mere for klimaet, end vi tror

Beregningerne i rapporten opgør klimabelastningen af Danmarks drivhusgasser i et 20-årsperspektiv, og det er årsagen til, at landbrugets andel her er større end i de opgørelser,  som regeringen henholder sig til. Regeringens tal er fra opgørelser af klimabelastningen i et 100års-perspektiv, som er normal praksis, og hvor landbruget fylder godt en tredjedel af Danmarks udslip. 

“De nye tal gør det klart, at regeringen må tage sit klimaansvar på sig og arbejde for en markant reduktion i den animalske produktion, der er storsynderen bag de store drivhusgasudledninger,  så vi kan bane vej for mere plantebaseret mad og nå klimamålet,” siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Forskellen på landbrugets andel alt efter tidsperspektivet skyldes, at metan, som primært udledes fra landbrugets kød- og mælkeproduktion, har en langt større opvarmningseffekt, end CO2 har, i det korte tidsperspektiv. Over længere tid omdannes metan i atmosfæren til CO2. Metan har, set over 20 år, en 84 gange så stor klimavirkning som CO2 har.

FN’s klimapanel angiver både klimabelastningen af drivhusgasser i et 20- og et 100års-perspektiv. I vurderingen af hvad der skal til for at leve op til Parisaftalens 1,5-gradsmålsætning, mener Greenpeace, at det mere relevante perspektiv er det korte, da det er graden af vores omstilling de næste par årtier, der afgør, om vi når målsætningen eller ej.