KLIMAKRISEN KOSTER LIV

Fremtiden er det, vi gør nu. Kræv klimahandling.

Løsninger til at bremse den globale opvarmning og tab af natur findes allerede – nu mangler verdens ledere bare at forstå, at tiden ikke længere er til tom snak. Nu er det de konkrete løsningers tid! Skriv under og vis, hvor mange der efterspørger reel klimahandling.

Jeg ønsker fortsat at kæmpe for vores planet med Greenpeace og modtage information om hvordan jeg kan være med til at beskytte vores planet, klima og miljø. Læs vores privatlivspolitik her.

Hvis vi vil have politikerne til at handle, har vi brug for styrken fra mennesker, der går sammen. Planeten og alle, der deler den, har brug for en stemme.

Trin 2: Giv et engangsbidrag

Det er mennesker som dig, der er hele grundlaget for, at vi kan skabe forandringer og håb for en grønnere klode og en lysere fremtid.

Klimakrisen accelerer

Vi ved, at klimakrisen er her og truer vores fremtid med stigende vandmasser, storme, tørke, brande, hedebølger og andet ekstremt vejr, der allerede har kostet menneskeliv, ødelagt hjem og efterladt mange mennesker uden tag over hovedet, deres ejendele eller mad at give deres børn. Situationen er ikke til at tage fejl af: Klimakrisen skaber ekstremt vejr over hele kloden, men det er især er verdens fattigste der lider store tab – dødeligheden er 15 gange højere i de mest klimasårbare regioner det seneste årti end i de mindst sårbare regioner.

Det er tydeligt, at klimakrisen er en naturkrise, og de må løses samtidig. Kun hvis vi er i stand til at beskytte den natur, vi har tilbage, og give den natur, vi har ruineret, mulighed for at komme sig, bliver naturen i stand til levere alle de ydelser, som vores overlevelse og velbefindende afhænger af. Vi har kun lige fået en lille forsmag, men klimakatastroferne er en grusom påmindelse om, hvorfor klimahandling er bydende nødvendig – især i et land som Danmark, der er et af de rigeste. Vi bør gå forrest i kampen for at bremse klimakrisen.

Ny klimarapport afslører klimaets tilstand

20 marts 2023 har FN´s klimapanel (IPCC) udgivet endnu en rapport, som indeholder den seneste videnskabelige forståelse af, hvad der sker med vores planet, hvis vi ikke lykkes med at bremse den globale opvarmning.  FN-rapporten slår også fast, at katastrofen rammer os hurtigere og hårdere, end vi hidtil har troet, og at den vil eskalere herfra. 

Rapporten er derfor også et vigtigt værktøj, når politikere skal diskutere og blive enige om vigtige klimatiltag. Til december afholdes der COP28 i Dubai, og her vil vi gøre alt, hvad der skal til for at råbe verdens ledere op og få dem til at indse, at tomme klimaløfter og snak ikke længere er nok. Nu er det de konkrete løsningers tid. Der skal handles med det samme for at nedbringe verdens CO2-udledning, og hver decimal i kampen for at begrænse den globale opvarmning tæller.

Klimaløfter er ikke længere nok

Og hvad skal der så til for at løse klimakrisen? Det korte svar er mere af det samme, men meget, meget mere ambitiøst og hurtigere. Alle niveauer af samfundet, sektorer og dele af økonomien skal bidrage. Færre flyvninger, markant mindre animalsk produktion i landbruget, udfasning af fossile brændsler og omstilling til vedvarende energi, osv. Og det akutte behov for, at vi ALLE bidrager.

Det er vigtigt, at vi samarbejder og kæmper for en bæredygtig fremtid sammen. Vi ved, at vi i fremtiden vil opleve flere ekstreme vejrhændelser som hedebølger, oversvømmelser og tørke med katastrofale følger. Og det sker hurtigere end hidtil antaget. I mere end tre årtier har regeringer og politikerne ignoreret klimavidenskaben, men det er simpelthen ikke længere en mulighed. Det er nu, der skal sættes massivt ind. Det er nu, vores beslutningstagere skal tage klimakrisen alvorlig og handle (ikke bare snakke). Som borgere kan vi påvirke de politiske beslutninger! Lad os mobilisere, lægge pres på beslutningstagerne og kræve en grøn omstilling, så vi kan efterlade en beboelig planet til fremtidige generationer.

Krav til regeringen:

Med din underskrift i ryggen vil vi lægge pres på regeringen og landene i FN under forhandlingerne om klimatiltag. Sammen kan vi sikre en bedre fremtid. Kræv klimahandling NU!

Klima demonstration


Vi har brug for din hjælp for at opnå en bedre og retfærdig verden. For forandring kommer sjældent uden modstand, og vores regeringer vil ikke handle for at stoppe klimakrisen, før vi borgere, højt og tydeligt, kræver det.