Landbruget står for en stor del af Danmarks samlede aftryk på klimaet.

I 2018 kom 31,2 procent af landets samlede drivhusgasser fra landbruget samt det lanbrugsrelaterede lulucf (Land-Use Change and Forestry), hvilket svarer til 54,83 mio. tons CO2ækv. Det fremgår af tal fra Energistyrelsen, som vi anvender i notatet nedenfor.

2018-Tallene viser, at landbrugets omfattende produktion af dyr står for langt den største del af klimaaftryket – helt præcist 89 procent (inkl. lulucf) af sektorens samlede udslip af drivhusgasser – og heraf udgør produktionen af køer og svin 83 procent.

FÅ TALOVERBLIKKET OG LÆS HELE NOTATET HER.