En aktindsigt søgt af Greenpeace viser, at et stort antal dyretransporter krydser grænsen til Danmark med gammelt svinemøg og beskidt halm efter at have kørt levende smågrise til blandt andet svinepestramte Polen.

Møgbeskidte svinetransporter

 

Møgbeskidte svinetransporter

En aktindsigt søgt af Greenpeace viser, at Fødevarestyrelsens kontroller har afsløret en særdeles lav standard, når det gælder den ellers højt prioriterede rengøring af lastbilerne for at holde svinepesten uden for landets grænser.

Fødevarestyrelsen har de seneste måneder som en del af en større kampagne kontrolleret flere hundrede dyretransporter, der kører ind i Danmark efter at have afleveret danske grise i blandt andet Polen, hvor den frygtede afrikanske svinepest (ASF) hærger.

På sin hjemmeside skriver Fødevarestyrelsen: “Transportmidler, der ankommer til Danmark fra berørte områder med ASF, kan medbringe smitte, hvis transportmidlerne ikke er tilstrækkeligt rengjort og desinficeret. Et udbrud af AF i Danmark kan koste 2 mia. Kr. og op til 10 mia. kr.”

En aktindsigt søgt af Greenpeace viser, at kontrollerne har afsløret en særdeles lav standard, når det gælder den ellers højt prioriterede rengøring af lastbilerne for at holde svinepesten uden for landets grænser.

Efter at have afleveret levende smågrise i udlandet, blev dyretransporterne uanmeldt kontrolleret nær den danske grænse, og her havde knap tre ud af fire lastbiler tydelige spor af gammelt svinemøg og beskidt halm, hvilket udløste et påbud på stedet. Kontrollerne blev foretaget ved de vaskehaller, som branchen selv driver i Padborg og Nakskov.

Aktindsigten dokumenterer altså, at Polen og de andre lande, hvor dyretransporterne har afleveret svin, langtfra overholder et EU-krav om, at dyretransporter skal rengøres umiddelbart efter, at dyrene er læsset af.

Men også længere fra den dansk/tyske grænse har myndighederne afsløret brud på reglerne, der altså skal forhindre svinepesten i at ramme Danmark. 90 dyretransporter, der havde været en tur igennem erhvervets egne vaskehaller, blev kontrolleret ved såkaldte samlesteder eller ved svinefarme, hvor de skulle hente nye grise til udlandet. 16 var så beskidte, at de fik forbud mod at køre videre. Det svarer til knap 18 procent.

End ikke branchens egne vaskehaller gør altså bilerne ordentligt rene, og det øger risikoen for indførsel af svinepest i landet.

“Hvert eneste døgn året rundt vender gennemsnitligt 80 dyretransporter tilbage til Danmark efter at have afleveret levende dyr i udlandet. Noget tyder på, at erhvervets vaskehaller ikke kan nå at gøre så mange biler ordentligt rene, siden næsten hver femte i kontrollen stadig har rester efter svinemøg og halm efter en tur gennem hallerne”, siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace, og fortsætter:

“Det er forstemmende, at svineeksport-branchen selv slæber potentielt smittefarlig skidt og møg ind i landet samtidig med, at politikere trodser sund fornuft med et hundedyrt vildsvinehegn og nedskydning af raske vildsvin for at beskytte netop svineeksporten mod svinepesten,” siger Kristian Sloth.

Han henviser til, at et flertal i Folketinget har besluttet at bruge over 100 millioner skattekroner på blandt andet at rejse et vildsvinehegn langs den dansk/tyske grænse.

“Der er mange gode grunde til at skære markant ned på den kolossale danske eksport af både grisekød og levende svin. Produktionen belaster klimaet voldsomt, og også naturen, vandmiljøet og biodiversiteten betaler en høj pris for den eksorbitante kødproduktion,” vurderer den landbrugspolitiske rådgiver.

“Denne seneste afsløring demonstrerer, at kødproduktionen og kødeksporten er blevet så stor, at end ikke noget så simpelt som at rengøre de mange dyretransporter fungerer,” siger Kristian Sloth.

2018 ventes at blive rekordår med eksport af omkring 15 millioner levende grise, mens endnu flere slagtes herhjemme.

Se Danmarks Radios dækning af historien HER

Tal og fakta fra aktindsigten:

59 dyretransporter blev kontrolleret, efter at de var kørt ind i Danmark men inden de blev vasket og desinficeret i erhvervets egne vaskehaller. Heraf fik de 42 et såkaldt straksforbud mod at køre videre, før de kunne fremvise dokumentation på desinfektion. Det svarer til, at 71,2% af de ankomne lastbiler var møgbeskidte.
90 dyretransporter blev kontrolleret rundt om i landet, efter at de var blevet vasket og desinficeret i svineerhvervets egne vaskehaller i henholdsvis Padborg og Nakskov. 16 af de kontrollerede biler fik straksforbud mod at køre videre. Det betyder, at 17,8% af bilerne var møgbeskidte selv efter at have været igennem de danske vaskehaller.

Dokumentation:

Se fotos fra otte af de kontroller, hvor der blev udstedt straksforbud:

Se de 149 kontrolrapporter HER