Greenpeacen aktivistit ovat paraikaa Metsä Groupin sellutehtaalla vaatimassa yhtiötä sopeuttamaan toimintansa luonnon ja ilmaston rajoihin. Keräsimme yhteen Metsä Groupin esittämiä väitteitä ja vastasimme niihin.

Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltään Kemin sellutehtaalla. Pääportille on pystytetty viisi metriä korkea, pahvista tehty pöllö kuvastamaan metsäteollisuuden toiminnan myötä uhanalaistuvia metsälajeja. Kuva: Anton Verho / Greenpeace
Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltään Kemin sellutehtaalla. Pääportille on pystytetty viisi metriä korkea, pahvista tehty pöllö kuvastamaan metsäteollisuuden toiminnan myötä uhanalaistuvia metsälajeja. Kuva: Anton Verho / Greenpeace

Metsä Group sanoo: ”Kemin biotuotetehtaan puut hankitaan talousmetsistä. Emme hanki tehtaalle puuta vanhoista, suojelunarvoisista metsistä.”

Greenpeace vastaa: Termi talousmetsä ei kerro metsän laadusta. Suomessa puuta ei voi hankkia muualta kuin talousmetsistä, koska suojelumetsiä ei hakata. Mikä Metsä Groupin mielestä on vanha, suojelunarvoinen metsä? Esimerkiksi tälläkin hetkellä Pohjois-Suomessa esimerkiksi Pölkky Oy on hakannut kirveenkoskemattomia satoja vuosia vanhoja ikimetsiä. Pölkky Oy kertomansa mukaan toimittaa haketta Kemin sellutehtaalle. Metsä Groupin omat hakkuut samassa ikimetsässä menivät jäihin väliintulomme myötä. 

On kestämätöntä, että ympäristöjärjestöt ja kansalaiset joutuvat valvomaan selluyhtiöiden toimia yksi hakkuu kerrallaan. Metsä Groupin lisäksi myös UPM on jäänyt kiinni hakkuista luonnonmetsissä. Lisäksi metsäteollisuus hankkii puuta Metsähallitukselta, jolla on useita hakkuusuunnitelmia suojelullisesti arvokkaissa metsissä eri puolilla Suomea.

Ikimetsää Sallassa. Kuva: Roni Rekomaa / Greenpeace
Metsä Group suunnitteli hakkuita Torolehdontyven ikimetsään Sallassa, mutta perui suunnitelmansa Greenpeacen huomautettua asiasta. Kuva: Roni Rekomaa / Greenpeace

Metsä Group sanoo: “Kemin biotuotetehtaan puunhankinta perustuu uudistavaan metsätalouteen, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon tilaa todennetusti vuoteen 2030 mennessä nykytilaan verrattuna.”

Uudistava metsätalous tarkoittaa esimerkiksi lehtipuiden, vanhojen puiden, lahopuun ja palaneen puun määrän lisäämistä talousmetsissä. Omistajajäsenillemme on tarjolla esimerkiksi nykysertifiointijärjestelmiä vaativampi Metsä Group Plus -metsänhoitomalli ja Uudista Metsää -vastuullisuuskilpailu, jotka ovat uudistavan metsätalouden periaatteiden mukaisia.”

Greenpeace vastaa: Uudistava metsätalous on vanhaa asiaa uusissa vaatteissa, ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Metsäteollisuus on viestinyt jo 1990-luvulta lähtien kaikkia listattuja toimenpiteitä – silti lajien uhanalaisuus ei ole kääntynyt laskuun ja Suomessa ei vieläkään ole kattavaa metsien suojelualueverkkoa. Meillä hakataan edelleen uhanalaisten lajien elinympäristöinä toimivia vanhoja metsiä. Tarjolla olevat metsänhoitomallit ja kilpailut ovat vapaaehtoisia, ne eivät ole järjestelmällistä suojelualuesuunnittelua.

Geenpeacen aktivistit osoittavat mieltään Kemin sellutehtaalla. (Copyright: Greenpeace/Christian Åslund)

Metsä Group sanoo: “Pohjoisessa Suomessa on paljon turvemaita, joilla on erityispiirteitä sekä kasvihuonekaasu- että vesistöpäästöjen näkökulmasta. Metsä Group uudisti vuonna 2020 turvemaiden hoito-ohjeet, joissa suositaan peitteisiä metsänhoitomenetelmiä.”

Greenpeacen vastaa: Turvemaiden erityispiirre on, että niiden avohakkuut aiheuttavat vesistö- ja ilmastohaittoja, ja näitä voisi tehokkaasti torjua lopettamalla avohakkuut ja siirtymällä näissä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. Tälle siirtymälle ei ole mitään estettä. Mikään ei estä Metsä Groupia linjaamasta, että turvemailta ei hankita avohakattua puuta. Tätä linjausta ei ole tehty. Sen sijaan Metsä Group  ”suosii” näitä menetelmiä. Missä suosiminen näkyy? Kuinka paljon se vähentää avohakkuita turvemailla?

Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltään Kemin sellutehtaalla. (Copyright Greenpeace/Johanna Hanno)

Metsä Group sanoo: “Noin kaksi kolmasosaa Kemin biotuotetehtaan raakapuusta kuljetetaan tehtaalle rautateitse. Rautatiekuljetusten ansiosta puukuljetusten päästöt vähenevät noin 20 prosenttia kuutiometriä kohden. Kuljetusten vetokalustona käytetään VR:n uusimpia vetureita. Vectron-sähköveturit vetävät 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden.”

Greenpeace vastaa: Päästöjen vähentäminen läpi yhteiskunnan on äärimmäisen tärkeää. Metsäteollisuuden ilmastohaaste muodostuu kuitenkin voittopuolisesti sen vaikutuksesta hiilinieluun.