Julistamme Suomeen luonnonmetsähälytyksen

Luonnonmetsiä on Suomessa ja Suomen puoleisella Saamenmaalla jäljellä hyvin vähän. Silti niitäkin uhkaavat hakkuut. Juuri nyt valtion mailla hakkuu-uhan alla on yli kaksikymmentä suojelematonta luonnonmetsää.

Vaadimme välittömästi suojelupäätöksiä hallitukselta ja metsäyhtiöiltä

Hallitus on luvannut suojella valtion vanhat metsät ja pysäyttää luontokadon, mutta toimii toisin. Hallituksella on kaikki valta säästää arvometsät valtion mailla. Myös puun ostajilla, Suomen suurimmilla metsäyhtiöillä, on valta vaatia luontoarvoiltaan rikkaimpia valtionmetsiä suojeluun ja kieltäytyä ostamasta niistä puuta.

Vaadimme, että

  • Metsäyhtiöt kieltäytyvät ostamasta puuta luonnonmetsistä.
  • Hallitus sitoutuu suojelemaan kaikki viimeiset luonnonmetsät ja asettaa kaikki jo kartoitetut luonnonmetsät välittömään hakkuukieltoon.

Me puolustamme luonnonmetsiämme 

Kun luonnonmetsä kerran hakataan, sitä ei saa takaisin meidän elinaikanamme – tai mahdollisesti koskaan. Teemme kaiken voitavan hakkuiden estämiseksi. Haastamme julkisuudessa sekä metsien hakkaajat – kuten juuri nyt Metsähallituksen –  että luonnonmetsäpuun ostajat. Yksikään vastuullisesti toimiva yritys ei voi ostaa puuta vanhoista, luonnontilaisista tai luonnontilaisen kaltaisista metsistä.

On tehtävä suojelupäätökset, joiden pohjana on tavoite pysäyttää metsien luontokato. Metsäluonnon elpymiseksi on jokaisessa maakunnassa suojeltava tiukasti vähintään 10 prosenttia metsistä, luontoarvoiltaan arvokkaimmista alkaen. Sen lisäksi on saavutettava 30 prosentin suojeluaste yhdistämällä ekologisesti arvokkaita metsiä yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Samaa on vaatinut huippututkijoista koostuva Suomen luontopaneeli. Valtion luonnonmetsien suojelu on ensimmäinen, välttämätön askel sitä kohti.

Luonnonmetsiämme ei hakata, jos niiden puuta ei osteta

Suomen kolme suurta puun käyttäjää, Metsä Group, Stora Enso ja UPM, eivät ole selväsanaisesti luvanneet olla ostamatta puuta jo kartoitetuista vanhoista, luonnontilaisista tai luonnontilaisen kaltaisista metsistä. Jos yhtiöt haluavat väittää raaka-aineensa olevan vastuullisesti tuotettua, ne eivät voi ostaa puuta selkein kriteerein määritellyistä luonnonmetsistä.

Me kiitämme taiteilijoita ja tutkijoita suomalaisen luonnon puolustamisesta ja kutsumme kaikki suomalaiset mukaan

Joulukuussa Suomen tunnetuimmat taiteilijat yhdistivät voimansa poikkeukselliseen vetoomukseen Suomen metsäluonnon puolesta. Peräti yli 1600 kulttuurialan toimijaa allekirjoitti metsien suojelemista vaativan hätähuudon, joka toimitettiin ministereille.

Kyselytutkimusten mukaan kansalaisten tuki metsiensuojelun lisäämiselle on vankkaa. Nyt on aika hälyttää luonnonmetsiä kohtaavasta uhasta ja varmistaa, että enemmistön ääni kuuluu, kun yhteisten metsiemme tulevaisuudesta päätetään.

Metsäliike
Elokapina
Greenpeace
Luontoliitto