Ympäristöjärjestöt ja Metsähallitus pohtivat yhdessä vaihtoehtoja Kainuun metsäkiistojen ratkaisemiseksi. Viime marraskuussa käynnistetty sovitteluprosessi kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Työskentely noudattaa ympäristösovittelun menettelyä, joka perustuu erimielisyyksien määrittelyyn ja rajaamiseen, yhteisen tietopohjan rakentamiseen sekä avustettuun neuvotteluun. Osapuolet valitsivat yhdessä riippumattomaksi sovittelijaksi ympäristökiistojen ratkaisemiseen erikoistuneen Akordi Oy:n.

Kainuun metsienkäsittely on synnyttänyt monia kiistoja viime vuosikymmeninä. Näkemyserot ovat koskeneet muun muassa hakkuukohteiden luonto- ja suojeluarvoja, liito-oravia, metsien käsittelyä retkeily- ja virkistysalueilla sekä maisemakysymyksiä. 

“Sovitteluprosessin välittömänä tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys ympäristöjärjestöjen esittämistä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista Kainuussa. Lisäksi tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen suojelun tasoa nostamalla ja metsien käsittelytapoja kehittämällä”, sanoo Hanna Paulomäki, Greenpeacen maajohtaja Suomessa. 

”Samalla sovitetaan entistä paremmin yhteen metsien eri käyttömuotoja”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa. 

Kainuun kiistojen ratkaisun lisäksi osapuolten aikomuksena on luoda ympäristöjärjestöjen ja Metsähallituksen välille uusi valtakunnallinen toimintamalli metsien käsittelyyn liittyvien näkemyserojen ratkaisemiseksi.

”Yhteisenä tavoitteenamme on tiivistää uhanalaisten lajien suojelua koskevaa yhteistyötä ja rakentaa siinä tarvittavaa yhteistä tietopohjaa ja toimintakäytäntöjä”, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä kertoo.

Sovitteluprosessi on osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa ja monimuotoisuustyön toteuttamista.

Lisätietoja: 

Hanna Paulomäki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa
p. 040 701 8933, [email protected]

Jussi Kumpula, toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0400 388 614, [email protected]

Puheenjohtaja Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 040 722 9224, [email protected]

Suomen metsät

Ei katsota vierestä, kun vanhojen metsien tuhoaminen avohakkuissa ja riittämätön suojelu ajavat metsäluontomme ahtaalle. Tule mukaan!

Tule mukaan!