Metsähallitus on näinä päivinä aloittamassa hakkuut suojelullisesti arvokkaassa luonnonmetsässä Parkanon Häädetkeitaalla. Hakkuisiin merkityltä alueelta on löydetty uhanalaisia lajeja. Avohakattavaksi merkityllä alueella pesii myös kanahaukka, jonka kanta on laskenut viime vuosina voimakkaasti vanhojen metsien hakkuiden takia. Greenpeace on paikalla ja vaatii hakkuusuunnitelmista luopumista.

Avohakattavaksi merkittyä luonnonmetsää Parkanon Häädetkeitaalla. Keskellä näkyy kanahaukan pesä. Kuva: Matti Liimatainen / Greenpeace.

“Luontokato etenee juuri tällä tavalla: hakkaamalla uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja suojelualueiden lähimetsiä. Etelä-Suomen suojelualueita pitäisi laajentaa ja niiden kykeytyneisyyttä toisiinsa parantaa, ei parturoida suojelualueisiin suoraan liittyviä luonnonmetsiä”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen paikan päällä Parkanon Häädetkeitaalla.

Hakkuut kohdistuvat luonnonmetsiin Häädetkeitaan luonnonpuiston ja luonnonsuojelualueen rajalla. Alue on arvokas luonnontilaisen soiden ja vanhojen metsien kokonaisuus, jonka suojelua ympäristöjärjestöt ovat esittäneet useaan otteeseen vuosien aikana. Hakkuisiin merkityt metsät täyttävät Etelä-Suomen metsien METSO-suojeluohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet.

“Monen ELY-keskuksen alueella Metso-ohjelman suojelurahat on käytetty loppuun, ja suojelukohteista olisi enemmän tarjontaa kuin valtio pystyy hankkimaan. Tilannetta pahentaa, että samaan aikaan valtion mailla hakataan samanlaisia metsiä. Luontokato ei pysähdy jos suojelunarvoisten metsien hakkuut valtion mailla eivät lopu”, Matti Liimatainen sanoo.

Luonnonmetsä-työryhmä on kartoittanut Häädetkeitaan alueen vuonna 2020 ja löytänyt sieltä uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, kuten ryväsjäkälää, hongantorvijäkälää ja kastanjansuomujäkälää. Avohakkuisiin merkityllä alueella pesii myös silmälläpidettäviin lajeihin kuuluva kanahaukka, jonka kanta on viime vuosina laskenut voimakkaasti metsien hakkuiden ja vanhojen metsien vähenemisen takia.

Alueelle suunnitelluista hakkuista on neuvoteltu Greenpeacen ja Metsähallituksen kesken. Neuvottelut eivät valitettavasti ole tuottaneet tulosta.

Viime aikoina Metsähallitus on pyrkinyt hakkaamaan luonnonmetsää myös Suomussalmen Karttimonjoella. Karttimonjoen hakkuut keskeytettiin mielenosoitukseen 13. lokakuuta, minkä jälkeen Greenpeacen ja Elokapinan aktivistit ovat vartioineet aluetta. Elokapinan aktivistit ovat yhä paikalla.

Lisätiedot:

Matti Liimatainen, metsäasiantuntija, Greenpeace, puhelin 0400 346 329 (paikalla Parkanossa)
Mari Vaara, tiedottaja, Greenpeace, puhelin 040 751 7957
Juha Aromaa, apulaismaajohtaja, Greenpeace, puhelin 050 369 6202