Tuore vapaaehtoisten luontokartoittajien laatima raportti esittelee 55 valtion mailla sijaitsevaa esimerkkikohdetta suojelunarvoisista metsistä Hangosta Inariin. Kohteet esitellään kuvin, kartoin ja uhanalaistiedoin, ja niihin voi tutustua myös verkossa. Yhteensä kohteiden pinta-ala on noin 5600 hehtaaria ja ne sijaitsevat eri puolilla Suomea. Niiden joukossa on niin pohjoisia ikimetsiä kuin Suomen eteläisimpiä vanhoja kuusimetsiä. Kohteilta on löytynyt tuhansia uhanalaisten lajien esiintymiä. Ympäristöjärjestöt ovat toimineet metsäkartoittajien asiantuntijatyön rahoittajina.

“Hallitusohjelman sitoumus ”Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen” ei voi toteutua, jos luonnoltaan arvokkaita metsiä ja uhanalaisia lajeja ei kartoiteta ja suojella”, sanoo Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

Monimuotoisuudelle arvokkaiden metsien – joita ovat etenkin vanhat metsät ja Metso-ohjelman luonnontieteelliset valintakriteerit täyttävät metsät – suojelua edellyttävät myös EU:n biodiversiteettistrategia ja useat kansainväliset sopimuksemme.

“Kyse on siitä, halutaanko Suomessa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden katoaminen vai ei. Ilman valtion omistamien metsien lisäsuojelua ja suojeluun johtavaa poliittista ohjausta tämä tavoite on saavuttamattomissa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Metsähallituksen, Greenpeacen ja Suomen luonnonsuojeluliiton kesken on nyt yli puolitoista vuotta käyty hyvässä hengessä keskusteluja valtion metsien monimuotoisuuden suojelun parantamisesta. Tänä aikana Metsähallitus on kiitettävästi lykännyt hakkuita järjestöjen arvokkaiksi toteamilla alueilla ja luvannut selvittää alueiden suojeluarvoja tarkemmin jatkossa. Päätöksiä metsien pysyvästä suojelusta ei kuitenkaan olla päästy toistaiseksi tekemään. Omistajapoliittisen ohjauksen ja hallitusohjelman tähänastiset kirjaukset eivät näytä vastaavan suojelutarpeeseen.

“Edellytämme toimenpiteitä valtioneuvostolta sekä maa- ja metsätalousministeriöltä. Nyt asiantuntijoiden suojelun arvoisiksi kartoitustyössään tunnistamat alueet pitäisi suojella ja jatkossa monimuotoisuudelle tärkeät alueet pitäisi kartoittaa järjestelmällisesti”, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä toteaa.

Lataa metsäkartoittajien Suomen valtion suojelemattomat arvometsät-raportti ja tutustu kohteisiin verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Hanna Paulomäki, maajohtaja, Greenpeace
040 701 8933
[email protected]

Liisa Rohweder, WWF Suomen pääsihteeri
040 840 7461
[email protected]

Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja
040 722 9224
[email protected]
 
Ari Aalto, kartoitusraportin tekijä
045 132 0828

Juuso Janhunen, tiedottaja, Greenpeace Suomi
040 482 5541

Tule mukaan! ×