Venäjän miehitys Tšernobylissä on rikos ympäristöä ja tieteellistä ymmärrystä vastaan, sanoo Greenpeacen ydinasiantuntija.

Greenpeacen mittausryhmä havaitsi heinäkuussa 2022 Tšernobylissä säteilylukemia, jotka ovat paikoin ydinjätteen tasolla. Kuva: Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace

Greenpeacen mittausryhmä on havainnut, että säteilytasot Tšernobylissä ovat vähintään kolminkertaiset verrattuna Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n arvioon.

Huhtikuussa 2022 IAEA julkisti rajoitettuja tietoja säteilytasoista Tšernobylin ydinvoimalan läheisyydessä. IAEA vakuutti tuolloin, että säteilytasot olivat ”normaalit” eivätkä muodosta merkittävää ympäristö- tai turvallisuusongelmaa.

Greenpeace teki alueella säteilymittauksia Ukrainan hallituksen pyynnöstä heinäkuussa 2022 yhteistyössä ukrainalaisten tutkijoiden kanssa. Kyseessä olivat ensimmäiset riippumattomat säteilymittaukset Tšernobylissä sen jälkeen, kun Venäjän armeija hyökkäsi sinne keväällä 2022. Venäläiset muun muassa ajoivat alueella raskailla ajoneuvoilla ja kaivoivat maahan juoksuhautoja.

Tutkimuksissaan tiimi havaitsi, että venäläiset ovat sotatoimillaan aiheuttaneet vakavia vahinkoja myös keskeisille laboratorioille, tietokannoille ja säteilyn seurantajärjestelmille.

Yhteistyössä Ukrainan kieltoalueen hallintoviraston (SAUEZM) ja Ukrainan ulkoministeriön kanssa Greenpeace pystyi toteuttamaan rajoitetun säteilytutkimuksen Tšernobylin erittäin saastuneella 30 kilometrin suojavyöhykkeellä. Työtä rajoitti se, että suurinta osaa 2600 neliökilometrin vyöhykkeestä ei ole tarkastettu ja raivattu venäläisistä maamiinoista.

Greenpeace julkaisi tutkimusten tulokset keskiviikkoaamuna 20.7. Kiovassa yhdessä ukrainalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Greenpeace on huolissaan siitä, että IAEA:n uskottavuus Ukrainan ydinturvallisuusasioissa on vakavasti vaarantunut johtuen järjestön siteistä Venäjän ydinvoimalaitokseen Rosatomiin. IAEA:n apulaisjohtaja Mihail Tšudakov on Rosatomin pitkäaikainen työntekijä.

”Tšernobylin monimutkaisten säteilyvaikutusten ymmärtäminen on maailmalle välttämätöntä. Tämä edellyttää tutkimusta ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Kaiken tämän Venäjä on vaarantanut sodallaan Ukrainaa vastaan”, sanoi Shaun Burnie, Greenpeace Saksan vanhempi ydinasiantuntija.

”Säteilyvaaraa valvovia tutkijoita ja työntekijöitä uhkaa nyt tuntematon määrä venäläisiä maamiinoja ja jalkaväkiräjähteitä. Tämä on rikos ympäristöä ja tiedettä vastaan. IAEA näyttää haluttomalta selvittämään Tšernobylin säteilyvaaran laajuutta ja Venäjän miehityksen vaikutuksia.”

Näytteissä voimakasta vaihtelua

Venäläisellä leirillä lähellä Stantzaya Yanovia Greenpeace mittasi annosnopeuksia 0,18 µSv/h (mikrosievertiä tunnissa) aina 2,5 µSv/h:iin kymmenen senttimetrin korkeudella. Nämä lukemat ovat enimmillään yli kolminkertaiset IAEA:n arvioihin verrattuna.

Näytteissä paljastui voimakasta vaihtelua Cs-137-pitoisuuksissa, jotka vaihtelivat 500 Bq/kg ja 45 000 Bq/kg välillä. Venäjän armeijan toiminta on voinut tuoda pintaan sekä vähän pilaantunutta maaperää syvemmistä kerroksista että enemmän saastunutta maata muista kerroksista. Tämä voi johtaa radionuklidien kulkeutumiseen ympäristöön.

Lisäksi mittaukset tarkoitukseen rakennetulla, sadan metrin korkeudessa toimineella dronella paljastavat entistä korkeampia säteilytasoja laajemmalla alueella etelään päin. Venäläisleirin yläpuolella mitattiin noin 200 cps (laskelmia sekunnissa), kun taas 600–700 metriä etelään korkein aktiivisuus oli lähes 8 000 cps eli 40 kertaa korkeampi.

”Mittasimme gammasäteilyn tasoja hylätyistä venäläisistä kaivannoista. Tulokset olivat paikoin matala-aktiivisen ydinjätteen tasolla. On selvää, että Venäjän armeija toimi erittäin radioaktiivisessa ympäristössä”, totaa Greenpeace Belgian johtava säteilyasiantuntija Jan Vande Putte.