Hallituksen talouspoliittisen valiokunnan tänään hyväksymät Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset ovat Greenpeacen mielestä riittämättömiä ilmasto- ja monimuotoisuuskriisiin vastaamiseksi. Esimerkiksi Metsähallituksen tuloutustavoitteeseen tehty lasku 139 miljoonasta 114 miljoonaan on askel oikeaan suuntaan, mutta ei merkittävästi vähennä hakkuutasoa.

“Tuloutustavoitteen laskeminen on hyvä, mutta ei vaikuta tarpeeksi hakkuiden määrään. Erityisesti avohakkuita pitäisi vähentää merkittävästi, mikäli valtio haluaa näyttää esimerkkiä ilmaston kannalta kestävästä metsäpolitiikasta ja estää metsäluontomme monimuotoisuuden jatkuvaa köyhtymistä”, kommentoi Hanna Paulomäki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa.

Omistajapoliittisissa linjauksissa on hyvää se, että hiilinieluja ja -varastoja pyritään kasvattamaan hakkuista huolimatta. Nieluja kasvatetaan muun muassa pidentämällä metsien kiertoaikoja ja ottamalla maaperän päästöt paremmin huomioon metsien käsittelyssä. Myös jatkuvapeitteisen metsähoidon osuuden lisääminen on myönteistä. Suomen ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden kannalta toimet jäävät kuitenkin vaatimattomiksi.

“Ilmaston ja vesistöjen kannalta haitallisista avohakkuista ja ojituksista pitäisi turvemailla pystyä luopumaan kokonaan, ei vain pieniltä osin. Suojelun osalta linjaukset ovat riittämättömät. Valtionmetsiin pitäisi osoittaa suojelulle lisää määrällisiä tavoitteita”, metsäasiantuntija Matti Liimatainen kommentoi.

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt

Matti Liimatainen, metsäasiantuntija
0400 346 329
[email protected]

Juuso Janhunen, tiedottaja
040 482 5541
[email protected]

Suomen metsät

Luontokato uhkaa metsiämme. Pysäytämme luontokadon vain suojelemalla riittävästi metsiä ympäri Suomen. On siis tehtävä valinta: elävät metsät vai luontokato?

Tule mukaan