Laaja hakkuuaukio soisessa maastossa. Kuvan alareunassa on aktivisteja pitelemässä kirjainkylttejä, jotka muodostavat sanan "luontokato".

Metsämarssi vaatii Suomen hallitukselta tieteeseen perustuvia metsäpäätöksiä: luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä sekä hiilinielujen pelastamista. Metsämarssi järjestetään Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Joensuussa ja Raaseporissa lauantaina 24. syyskuuta. Marssista odotetaan vuoden suurinta ympäristömielenosoitusta.

“Suurin osa suomalaisista haluaa lisätä metsien suojelua, vähentää metsiemme hakkuita ja rajoittaa avohakkuita. Kuudes sukupuuttoaalto näkyy Suomen metsissä luontokatona, ja viime vuonna hiilinielut romahtivat. Me vaadimme Suomen hallitukselta nopeita ja tieteeseen perustuvia päätöksiä näiden ongelmien ratkaisemiseksi”, sanoo Luonto-Liiton Metsäryhmän aktiivi Ida Korhonen.

Sanna Marinin hallitus on sitoutunut tiedepohjaiseen politiikkaan, asettanut tavoitteikseen vahvistaa Suomen hiilinieluja ja -varastoja sekä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen Suomessa. Hallituksen lupauksista huolimatta Suomen metsien hiilinielut ovat romahtaneet, eikä edes valtion omia viimeisiä luonnonmetsiä ole saatu suojelun piiriin.

Eri tieteenalojen johtavista tutkijoista koostuva Luontopaneeli suosittelee Suomen metsien merkittävää lisäsuojelua luontokadon torjumiseksi.

“Tutkijoiden mukaan yksi tärkein ja kiireisin toimi luontokadon pysäyttämiseksi Suomessa on vanhojen metsien suojelu. Lisää luonnonsuojelualueita toivoo Ylen kyselyn mukaan myös 80 prosenttia suomalaisista. Helpointa olisi aloittaa valtion omien luonnonmetsien suojelusta. Viime viikolla saatu uutinen Evon tiedekansallispuiston peruuntumisesta oli tämän tavoitteen näkökulmasta katastrofaalinen”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.

Valtion omien luonnonmetsien suojelu ei riitä pysäyttämään luontokatoa. Lisärahoitusta on saatava myös yksityismailla sijaitsevien suojelullisesti arvokkaiden metsien vapaaehtoiseen suojeluun.

Metsien suojelun lisäksi Metsämarssi vaatii, että hallitus selvittää ja päättää keinot hiilinielujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi.

“Tilanne on kestämätön: Suomen ilmastotavoitteet ovat vaarantuneet hiilinielujen romahtamisen vuoksi. Hallituksen täytyy välittömästi ottaa käyttöön nopeat keinot hiilinielujen pelastamiseksi. Metsäkadon hillintä metsäkatomaksulla ja hakkuiden vähentäminen ovat tarpeen”, sanoo Suomen Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Metsämarssin kutsuvat koolle seuraavat järjestöt ja yhteisöt: Climate Move, Ei polteta tulevaisuutta -kampanja, Elokapina, Finnwatch, Fridays for Future, Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Ilmastoisovanhemmat, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Meidän metsämme, Natur och Miljö ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Metsämarssi vaatii, että Suomen hallitus:

  • Suojelee välittömästi kaikki valtion mailla sijaitsevat suojelemattomat luonnonmetsät ja vanhat metsät.
  • Turvaa rahoituksen luonnontilaisten ja vanhojen metsien vapaaehtoiselle suojelemiselle yksityismailla.
  • Käynnistää toimet, joilla suojellaan 30 prosenttia Suomen metsistä, EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti.
  • Ottaa käyttöön metsäkatomaksun sekä muita vaikuttavia keinoja maankäyttösektorin hiilinielujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi.
  • Vähentää merkittävästi talousmetsien hakkuita valtion mailla.

Lisätiedot eri paikkakuntien metsämarssien esiintyjistä, kokoontumisajoista ja -paikoista: https://fb.me/e/2KIafzhRh

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ida Korhonen, Luonto-Liiton metsäryhmän aktiivi, 050 370 2907, [email protected]

Touko Sipiläinen, maajohtaja, Greenpeace Suomi, 044 239 4404, [email protected]

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, 040 628 9495, [email protected]

Otto Snellman, Climate Move, 040 570 5888, [email protected]

Lasse Leipola, ilmastoasiantuntija, Finnwatch, 044 491 9401, [email protected]

Camilla Sederholm, toiminnanjohtaja, Natur och Miljö, 045 2700 313, [email protected]

Matti Nummelin, Ilmastoisovanhemmat, 0400 802 556, [email protected] 

Valtteri Moilanen, Hiilivapaa Suomi, 041 310 7301, [email protected]

Ei polteta tulevaisuutta -kampanja, Varpu Sairinen, 0400 907 133, info@eipoltetatulevaisuutta

Antti Seppänen, puheenjohtaja, Pand -Taiteilijat rauhan puolesta ry, 050 5222 748, [email protected]