Ruotsin Greenpeacen tekemän selvityksen mukaan Amazon, Zalando ja muut suuret verkkokaupat liittyvät Ruotsin ja Saamenmaan luonnonmetsien hakkuisiin. Selvityksen mukaan verkosta ostettujen tuotteiden pakkausmateriaalien lisääntynyt kysyntä lisää luonnon tuhoamista ja rikkoo saamelaisten oikeuksia. Greenpeace kehottaa yrityksiä puhdistamaan toimitusketjunsa luonnonmetsien puusta.

Hakattua luonnonmetsää Ruotsissa. Kuva: Greenpeace.

”Tuhoamme arvokkainta metsäluontoamme tuottaaksemme kertakäyttötuotteita, kuten pahvia. Se on absurdia. Verkkokaupan suurten toimijoiden on pystyttävä huolehtimaan siitä, ettei  pakkausmateriaaleissa käytetä puuta, joka on peräisin luonnonmetsien hakkuista. Yritysten on siirryttävä kohti uusiokäyttöisiä pakkausmateriaaleja ja rohkaistava EU:ta suojelemaan jäljellä olevat arvokkaat metsät ennen kuin on liian myöhäistä”, sanoo Greenpeacen Ruotsin maajohtaja Erika Bjureby.

Selvitys “Killed by cardboard: How old-growth forests in Sweden end up as boxes for global e-commerce” näyttää, kuinka sähköisen kaupankäynnin suuri kysyntä kertakäyttötuotteille, esimerkiksi pahvilaatikoille, uhkaa Ruotsin ja Saamenmaan vanhoja metsiä. Online-shoppailu kukoistaa, ja sähköisen kaupankäynnin sektori on yksi suurimmista kartongin käyttäjistä. Ruotsin metsäteollisuuden mukaan noin kaksi kolmasosaa Ruotsissa tuotetusta paperimassasta menee kartongin ja muun pakkausmateriaalin valmistamiseen. 

Kenttätutkimusten ja puunseurannan avulla selvisi, että Amazon, Zalando sekä noin sata muuta yritystä hankkivat pakkausmateriaaleja tavarantoimittajilta, jotka aiheuttavat Ruotsin luonnonmetsien tuhoa. Myös Suomessakin toimiva Arla on yritysten joukossa. Yritysten toimitusketjut ovat sidoksissa ruotsalaisiin sellutehtaisiin, jotka ovat vastuussa useiden luonnonmetsien hakkuista.

“Kuluttajatuotteita myyvien yritysten on otettava vastuu käyttämiensä materiaalien alkuperästä ja luotava painetta metsäteollisuudelle. Myös Suomessa luonnonmetsiä uhkaavat hakkuut, eivätkä suuret metsäyhtiöt ole suostuneet lopettamaan puun ostamista luonnonmetsistä”, sanoo Greenpeacen Suomen apulaismaajohtaja Juha Aromaa.

Greenpeace kannustaa erityisesti sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä yrityksiä:

  • Puhdistamaan toimitusketjunsa luonnonmetsien puusta
  • Sitoutumaan EU:n vahvemman luonnonsuojelulainsäädännön noudattamiseen, jotta samoilta ongelmilta vältytään tulevaisuudessa
  • Luopumaan kertakäyttöpakkausten käytöstä

Raportti (englanniksi)

Raportti (ruotsiksi)

Kuvia ja videoita: Greenpeacen mediakirjastosta

Lisätiedot:

Juha Aromaa
Apulaismaajohtaja
050 369 6202
[email protected]

Mari Vaara
Tiedottaja
040 751 7957
[email protected]