Mielenosoittajia Senaatintorilla säätytalon edustalla. Mielenosoittajilla on kirjainkylttejä, jotka muodostavat sanan "luontokato".

Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, BirdLife, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö vaativat hallitukselta toimia Suomen viimeisten luonnonmetsien suojelemiseksi. Luonnonmetsien tuho on jatkunut valtionmetsissä kuluvalla hallituskaudella tutkijoiden hätähuudoista huolimatta. 21 345 suomalaisen allekirjoittama vetoomus luovutetaan tänään pääministeri Sanna Marinille, joka vastaanottaa Greenpeacen, WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton edustajat virtuaalisesti.

“Luonnonmetsien hävittäminen on saanut jatkua Suomessa liian pitkään, tutkijoiden hätähuudoista ja kansalaismielipiteestä huolimatta. Pääministeri Sanna Marinin on aika todistaa, että hänen hallituksensa teki jotain merkittävää ja historiallista luontokadon pysäyttämiseksi Suomessa”, sanoo Juha Aromaa, Greenpeace Nordenin Suomen apulaismaajohtaja.

Tapaamisessaan pääministeri Marinin kanssa Greenpeace, WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto esittävät, että luonnonmetsien suojelu valtion metsissä turvataan valtioneuvoston periaatepäätöksellä, ja samalla käynnistetään valmistelu yksityismetsien suojelurahoituksen nostamiseksi. Lisäksi Greenpeace luovuttaa tänään 21 345 suomalaisen allekirjoittaman vetoomuksen pääministeri Sanna Marinille.

Metsähallitus tarvitsee vahvempaa omistajaohjausta: valtion luonnonmetsät hakkuukieltoon

Ympäristöjärjestöt vaativat, että hallitus tekee luonnonmetsien suojelusta valtioneuvoston periaatepäätöksen. Poliittinen linjaus periaatepäätöksen tekemiseksi on oltava kevään kehysriiheen mennessä. 

“Suomalainen luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla ja luonnonmetsät ovat arvokkain osa metsäluontoamme. Valtion omistamat luonnonmetsät tulee suojella ja ensimmäisenä askeleena asettaa välittömään hakkuukieltoon. Nyt on korkea aika toimia”, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

“Tietämys valtionmailla sijaitsevien luonnonmetsien määrästä ja sijainnista on parantunut selvästi viime vuosina. Kartoitusten tuloksena on ollut paitsi hyviä, myös huonoja uutisia: luonnonmetsiä on säästynyt, mutta niiden määrä on matala ja hakkuut niissä etenevät. Näiden alueiden säästämisellä on kiire ja tähän tarvitaan Metsähallituksen lisäksi Marinin hallituksen selkeitä toimia”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Vanhojen metsien säästämisellä on tiedeyhteisön vahva tuki: eri tieteenalojen johtavista tutkijoista koostuva Luontopaneeli antoi joulukuussa 2021 esityksensä Suomen metsien merkittävästä lisäsuojelusta ja valtion vanhojen metsien välittömästä, määräaikaisesta hakkuukiellosta, kunnes uusien suojelutavoitteiden toteutuksesta on sovittu. Suomi on EU:n biodiversiteettistrategian myötä sitoutunut suojelemaan kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät, mutta vaarana on, että ilman poliittista ohjausta luonnonmetsät hupenevat entisestään ennen kuin viralliset suojelupäätökset on tehty.

Valtion omistamat luonnonmetsät hakkuiden uhkaamia

Koneen säätiön tuella toimiva Luonnonmetsätyöryhmä on kartoittanut valtion mailla sijaitsevia, suojelemattomia luonnonmetsiä vuodesta 2019 alkaen. Työryhmän alustavien tulosten mukaan luonnonmetsiä on jäljellä valtion mailla Saamenmaan eteläpuolella niin vähän, että kaikkien suojelun ulkopuolella olevien säästämisen tulisi olla itsestäänselvyys. Suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevat luonnonmetsät ovat hallinnollisesti talouskäytössä olevia metsiä, joten niitä uhkaavat hakkuut.

Luonnonmetsätyöryhmän mukaan lähes joka kymmenes hehtaari Kainuun eteläpuolisen Suomen valtionmailta tiedossa olevista kohteista on jo voimassaolevan hakkuuilmoituksen kohteena. Ympäristöjärjestöjen ja Metsähallituksen neuvottelujen tuloksena monia hakkuita on toistaiseksi siirretty, mutta luonnonmetsiä on viime aikoina myös hakattu ja hakkuusuunnitelmien teko niille jatkuu.

Vapaasti julkaistavia kuvia median käyttöön täällä. Kuvaaja: Jonne Sippola / Greenpeace.

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:

Juha Aromaa, apulaismaajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202

Matti Liimatainen, metsäasiantuntija, Greenpeace Norden, puhelin 0400 346 329

Harri Hölttä, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, puhelin 040 722 9224

Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, puhelin 040 8407 461

Mai Suominen, johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi, puhelin 050 3224 363

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, BirdLife Suomi, puhelin 010 406 6207

Riku Eskelinen, toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto, puhelin 050 572 7782

Camilla Sederholm, toiminnanjohtaja, Natur och miljö, puhelin 045 2700 313