Ympäristöjärjestöt vetoavat pääministeri Petteri Orpoon ja hallitukseen, jotta vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelusta päätettäisiin tietoon perustuen. Järjestöt ovat 9.10.2023 lähettäneet kirjeen, jossa järjestöt kannustavat pääministeriä ja hallitusta tekemään luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelemiseksi vaikuttavan, tieteeseen perustuvan päätöksen, josta koko Suomi voi olla ylpeä.

Järjestöjen kirje pääministeri Petteri Orpolle ja hallitukselle