#StøttOss

Støtt vårt arbeid

Vær med

Amazonas er verdens største regnskogsområde og den mest mangfoldige skogen på Jorden. Amazonas blir ofte kalt “Jordenes lunger”, regnskogen spiller en avgjørende rolle for å stabilisere klimaet vårt.

Regnskogene ødelegges hver eneste dag for å lage produkter vi bruker i vårt dagligliv. Globale industries utrydder arter og truer miljøaktivister, mens de håper at verden vil vende et blindt øye til. Ved å endre enkle ting ved måten du lever på kan du vise solidaritet med urbefolkningen og bli en del av bevegelsen som beskytter Amazonas.

1. Spis en plantebasert kost. Omtrent ¾ av all landbruksjord i verden brukes til produksjon av dyr og deres fôr, som gir monokulturer av plantearter og tap av biologisk mangfold. I Amazonas er kvegdrift og soyadyrking noen av de fremste årsakene til avskoging. Nettopp denne soyaen brukes mye i norsk fiske- og storfefôr. Derfor er redusert kjøttforbruk en av de viktigste tingene du kan gjøre for Amazonas. Du kan beskytte regnskogen og samtidig investere i helsen din!

2. Snakk om problemet og inspirer andre til handling! Snakk med familien din, venner og kollegaer om truslene mot Amazonas. Kunnskap er et viktig skritt for å engasjere seg. Du kan for eksempel dele videoen vår om Karipuna-folkets kamp mot de som prøver å stjele landområdene deres.

3. Still bedrifter til ansvar. Krev at bedrifter slutter med kjøp og salg av produkter som ødelegger regnskogen. Du kan skrive til dem direkte på mail, på Facebooksiden deres, eller ringe. Dette er ofte effektivt for å få selskaper til å endre atferd, det er viktig for dem å framstå i et godt lys. Norsk Hydro er blant selskapene som forårsaker avskoging for å drive gruvedrift i Amazonas.

4. Bruk mindre sort energi. Reduser ditt bruk av fossil energi. Jo mindre det brukes, desto mindre påvirker klimaendringene Amazonas og andre viktige naturområder. Du kan lese vår klimaguide her.

5. Ikke bruk tømmerprodukter fra urskog. Hvis du skal bygge hus eller bygge ut hjemme, unngå trær fra urskog. Bruk alternativer som gjenvunnet eller miljøsertifisert treverk.

6. Hold deg oppdatert. Les vår artikkel om tap av biologisk mangfold i Amazonas og om urbefolkningen som gjør opprør mot de som prøver å frarøve deres landområder.

7. Husk å følge Greenpeace på Facebook, Twitter og Instagram! Her vil du bli oppdatert på den nyeste utviklingen for Amazonas, og se flere forslag til hva du kan gjøre for å redde regnskogen.