FN advarer om at millioner av arter er i ferd med å utryddes. Samtidig avskoges Amazonas-regnskogen i rekordfart.

Ferske tall fra Brasil viser en trist rekord: aldri før har så mye regnskog gått tapt i mai måned siden målingene begynte.

“Det er forferdelig å se at avskogingen øker, samtidig som verden kjemper for å bremse klimaendringene og det globale tapet av biologisk mangfold”, sier Erika Bjureby, regnskogsrådgiver i Greenpeace.

Når regnskog hugges ned frigis det CO2, og jordens lunger – som kan hindre katastrofal temperaturøkning – blir ødelagt.

Profitt eller biologisk mangfold?

Verdens første globale rapport om biologisk mangfold (IPBES) ble publisert tidligere i mai. Flere enn 130 land står bak rapporten, og budskapet er klart: en million arter står i fare for å bli utryddet.

“Biologisk mangfold er en forutsetning for alt liv på jorden, også ditt og mitt. Men hverken klimaet eller det biologiske mangfoldet kan stå opp mot dagens grådige landbruks- og tømmerindustri”, forklarer Erika.

Store bedrifter hugger ned regnskogen i Amazonas, og enorme mengder karbon frigis ut i atmosfæren. De fantastiske urskogsområdene blir omgjort til soyaplantasjer eller beitemark for kveg. Det er skremmende, for en soyaplantasje kan ikke opprettholde det samme mangfoldet av arter som en urskog. I Norge importerer vi massive mengder soya til å bruke i dyrefôr. Denne soyaen dyrkes på områder som tidligere besto av regnskog.

Les også om urfolksgrupper som gjør opprør mot de som ødelegger regnskogen

IPBES-rapporten er klar: vi står overfor en katastrofal masseutryddelse av arter. Den har allerede begynt, og vi må handle nå for å stoppe den.

Amazonas og klimaendringer

Skogene våre kan bidra til å løse to av menneskehetens største problemer: tapet av biologisk mangfold og alle former for CO2-utslipp. Skogbeskyttelse er effektivt, billig og et veldokumentert middel for å bremse klimaendringer og bevare artsmangfold.

“Skogområder som Amazonas er den naturlige løsningen på klimaendringene, for trær og planter tar opp og lagrer CO2 fra atmosfæren. For å fange mer av den stadig økende mengden CO2 i atmosfæren må vi stanse avskogingen. Da får vi også beskyttet planetens enestående biologiske mangfold”, sier Erika.

Vi har et ansvar for å handle på vegne av verdens barn og unge som krever rettferdighet for planeten vår. Verdens siste urskoger og deres utrolige artsmangfold kan ikke erstattes.

Lurer du på hva du kan gjøre? Les våre 7 tips til hvordan du kan beskytte Amazonas!