Miljøorganisasjonenes innspill til statens svar:

Written submissions on behalf of Applicants in app. no 34068-21

Svaret fra staten:

Miljøorganisasjonene har mottatt statens svar til Den europeiske menneskerettsdomstolen direkte fra regjeringsadvokatembetet, og foreløpig ikke fra domstolen.

Statens svar i klimaklagen 26.04.2022
Vedlegg

Dokumenter fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD):

Brev fra EMD 10.01.2022
Spørsmål til motparten 10.01.2022
Frist for motsvar til staten 10.05.2022