🇬🇧 Read the page in English here*

Som frivillige i Greenpeace står vi sammen i kampen for en grønnere framtid

Menneskeheten står overfor to enorme utfordringer: klimakrisen og det enorme tapet av biologisk mangfold. Utryddelsen av biologisk mangfold som sopp, planter og dyrearter kan påvirke menneskers helse, matmangel, erosjon av jord og forringelse av skog. Klimakrisen påvirker oss allerede gjennom ekstremvær, smeltende isdekker og stigende vannstand. Utfordringene er enorme. Men sammen er vi sterke og kan utgjøre en forskjell. 

Sammen kan vi sikre en levedyktig framtid. Vi er Greenpeace. Du er Greenpeace. Bli med i dag.

Hvorfor bli frivillig i Greenpeace?

Når vi står sammen, kan vi endre verden. Vi vet dette fordi Greenpeace-frivillige har endret verden i over 50 år. I dag er Greenpeace verdens største frivillige miljøorganisasjon, med frivillige, ansatte og aktiviteter i mer enn 55 land. Som frivillig i Greenpeace blir du en del av denne globale bevegelsen. Du vil få nye venner som du vil oppleve mye spennende sammen med, og du vil være med på å utgjøre en forskjell for klimaet og jorda vår. 

Greenpeace tilbyr en rekke kurs og opplæringsmuligheter for frivillige og aktivister. For de eventyrlystne tilbyr vi klatring-, kajakk- og båtkurs, samt opplæring i å gjennomføre fredelige aksjoner. For de som vil være med på å spre kunnskap og engasjere andre, tilbyr vi opplæring i bruk av sosiale medier, “artivisme”, forskning, presentasjonsteknikk, politisk påvirkning og mer. 

Våre frivillige gjør det mulig å avsløre problemer, finne løsninger og vinne kampanjer. Våre mange miljø- og klimaseire hadde ikke vært mulig uten våre frivillige.

Hvem er de frivillige i Greenpeace?

Greenpeace sitt frivillighetsnettverk er fylt av mennesker fra hele verden, medulike bakgrunner og erfaringer. Det vi har til felles, er at vi har valgt å gjøre en innsats for klimaet og naturen. 

Det er bare ett kriterium for å være frivillig i Greenpeace: Du må ha fylt 18 år. 

Flere og flere velger å gjøre en innsats for klima og miljø. Bli med som frivillig i dag.

Hva det innebærer å være frivillig i Greenpeace

Greenpeace sitt frivillighetsnettverk er delt opp i tematiske grupper. Alle er velkomne, og du trenger ikke ha tidligere erfaring eller kunnskap for å bli med. Gruppene bygger ferdigheter og kompetanse sammen gjennom aktiviteter, kompetansedeling og opplæring. 

Her kan du lese mer om de ulike frivillighetsgruppene:

Gruppa for artivisme

Artivism er et engelsk uttrykk som beskriver bruken av kunstneriske virkemidler i aktivisme. Artivismegruppa bruker kunst for å avsløre forurensere og skape oppmerksomhet rundt de store utfordringene vi står overfor, blant annet ved å lage vakre kunstinstallasjoner til aksjoner, skape interaktive og spennende utstillinger for å engasjere folk, eller lage rekvisitter til klimamarsjer eller protester.

Greenspeakers

Hvis du liker å formidle viktige budskap gjennom engasjerende foredrag, er denne gruppa for deg. Greenspeakers holder foredrag på skoler, arbeidsplasser, arrangementer og i digitale kanaler for å spre informasjon, øke bevissthet og inspirere andre til å engasjere seg i miljø- og klimaarbeidet.

Lobbygruppa

Lobbygruppa har ansvar for å tenke ut kreative og effektive måter å påvirke og legge press på politikere og beslutningstakere, blant annet gjennom å skrive brev, sende e-poster, ta telefonsamtaler og være aktive i sosiale medier. De sørger for at Greenpeace sine kampanjer og løsningene vi arbeider for, blir kjent for alle relevante beslutningstakere, og for at klima- og naturkrisen er høyt oppe på den politiske agendaen.

Sosiale medier-gruppa

Sosiale medier-gruppa lager engasjerende videoer og innlegg for å nå nye målgrupper, spre viktige budskap og øke presset på beslutningstakere.

UNDERSØKNINGsgruppa

Undersøkningsgruppa jobber med å avdekke og avsløre klima- og miljøkriminalitet. Gjennom ulike typer utredning-, granskning- og undersøkelsesarbeid hjelper frivillige Greenpeace-ansatte med å samle bevis og peke på de beste løsningene for planeten vår.

Hvordan bli frivillig i Greenpeace?

Den beste måten å bli frivillig i Greenpeace er å komme på et informasjonsmøte. Her vil du få høre mer om de ulike frivillighetsgruppene og ha mulighet til å stille spørsmål.

Meld din interesse via skjemaet under for å få beskjed om når det neste informasjonsmøtet er. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen! 

Bli med som Greenpeace-aktivist  

Mange av våre frivillige er også aktivister. Det kan være en stor beslutning å bli aktivist, men du vil få støtte og opplæring hele veien. 

Aktivistene er frivillige som trener, deler kunnskap og jobber sammen for å opprettholde og utvikle ferdighetene sine. 

Greenpeace-aktivistene er delt opp i fire grupper: kajakk-, båt-, klatre- og generelle aktivister. 

Meld deg på kurset “Introduksjon til sivil ulydighet” for å komme i gang som Greenpeace-aktivist. Du kan lese mer om hva sivil ulydighet er her.

Spørsmål og svar

Hvor gammel må jeg være for å bli med som frivillig i Greenpeace?

Du må være 18 år for å være frivillig i Greenpeace. 

Hva slags aktiviteter er Greenpeace-frivillige med på?

Frivillige i Greenpeace er med på en rekke aktiviteter: å forske,organisere demonstrasjoner, holde foredrag, skape vakre ‘artivism’-installasjoner og å ta del i sivil ulydighetsaksjoner. Det finnes mange muligheter for å være frivillig på en måte som passer deg, og for sakene som du er opptatt av.

Hva om jeg ikke vet nok eller lever ‘miljøvennlig’ nok?

Alle er velkomne til å være frivillige i Greenpeace. Det er ingen krav om erfaring eller kunnskap, eller om hvor miljøvennlig du lever. Det viktigste er at du er ivrig og har lyst til å utgjøre en forskjell.

Kan jeg være frivillig uansett hvor jeg bor?

Ja, du kan bo hvor som helst i Norge og være frivillig i Greenpeace.

Hvor mye tid må jeg bruke?

Noen av våre frivillige bidrar med et par timer i året, mens andre bidrar med et par timer i uka. Hvor mye tid du ønsker å bidra med, er opp til deg. Når det er sagt, forventer vi at alle frivillige oppfyller avtalte forpliktelser.

Koster det noe å være frivillig i Greenpeace?

Nei, det koster ingenting å være frivillig i Greenpeace. All opplæring er gratis, og Greenpeace dekker kostnader knyttet til opplæring, som reise, overnatting og mat. 

Frivilligrapporter

Lær mer om hva Greenpeace-frivillige har oppnådd gjennom årene, i de årlige frivilligrapportene våre.