Greenpeace var på plass utenfor da regjeringen møtte kongen i statsråd og da de la frem den «grønne» krisepakken.

I dag la regjeringen frem en ny krisepakke for å få fart i den grønne omstillingen. Dessverre står ikke denne krisepakken i stil med den største krisen vi må løse – klimakrisen. 3,6 milliarder har regjeringen satt av til grønne tiltak. Til sammenligning er rammen for krisepakken til oljeindustrien på 100 milliarder, og 6 milliarder ble gjort tilgjengelig for å redde SAS og Norwegian.

Krev grønne krisepakker, skriv under

Nær sagt alle er samstemte om at vi må bruke koronakrisen til å øke farten på den grønne omstillingen. Det er derfor både overraskende og skuffende at regjeringen ikke legger mer penger på bordet til å utvikle nye, fornybare næringer, i tillegg til å ta vare på de grønne næringene vi allerede har. Ifølge fornybarometer jobber det allerede over 60 000 mennesker tilknyttet fornybarnæringen, og det er et stort potensiale for å skape titusenvis av nye, grønne arbeidsplasser.

Men skal de arbeidsplassene skapes må vi satse mye mer på grønn omstilling, på bekostning av å redde en oljeindustri som uansett må fases ut.
Stortinget skal nå forhandle om den grønne krisepakken regjeringen har lagt frem. Vår klare forventning til opposisjonen på Stortinget er at mer penger legges på bordet for å skape de grønne arbeidsplassene folk skal leve av i morgen.