Flere tonn med farlig høyaktivt atomavfall ligger lagret i et skur på Kjeller utenfor Oslo. Greenpeace ber regjeringen rydde opp.


Radioaktiv forurensing

Hit vil atomindustrien ha norsk atomavfall. Radioaktiv forurensing fra franske La Hague kan spores helt opp til Barentshavet. Greenpeace vil ha en annen løsning.

Femti år med norsk atomforskning har skapt 17 tonn med farlig, høyaktivt atomavfall. Det internasjonale atomenergibyrået oppdaget nylig vannlekkasjer i det gamle lageret. Likevel somler regjeringen med å finne en løsning. Nå er det på tide å rydde opp.

Vil sende det til Frankrike

Det norske atomavfallet er ustabilt og farlig. Fukt i lageret kan føre til rustskader på metallet og radioaktive utslipp. Framfor å løse problemet, har representanter for atomindustrien foreslått å sende det norske atomavfallet til reprosessering i det franske atomanlegget La Hague. I det som er en gammel våpenfabrikk, vil atomindustrien utvinne uran og plutonium fra avfallet. Behandlingen er skitten og forurensende, løser atomavfallet opp i syre og fører til store utslipp av radioaktive sluttprodukter til den engelske kanal. Det vil også gi farlige transporter med atomavfall på veien og på sjøen til og fra Frankrike.

Vår løsning


Eksempel. I slike lagringsbeholdere kan brukt atombrensel fra norske forskningsreaktorer lagres tørt og trygt.

 Greenpeace ønsker en annen løsning. Vi ber regjeringen kjøpe inn nye beholdere som kan oppbevare det norske atomavfallet trygt. Slike beholdere produseres i Tyskland og USA og kan gi en sikker lagring av avfallet, inntil et endelig deponi er planlagt og bygd. Men det vil ta mange år å planlegge og bygge det endelige deponiet. Derfor ber vi regjeringen kjøpe midlertidige lagerbeholdere fra Tyskland, der avfallet kan oppbevares inntil deponiet er ferdig.

Greenpeace, Naturvernforbundet, WWF, Nei til Atomvåpen, Fremtiden i våre hender, Norges miljøvernforbund, Internasjonal kvinnelige for fred og frihet og Lofoten mot Sellafield står alle bak kravet om at det norske atomavfallet må håndteres i Norge.

Les mer om saken i Dagsavisen.