Fra et rent samfunnsøkonomisk perspektiv vil det være fornuftig å selge Oljefondet ut av alle olje- og gassaksjer konkluderer Michael Hoel og Vista Analyse i en ny rapport bestilt av Greenpeace. I tillegg mener vi det er bra for klima at Oljefondet selges ut av olje- og gassaksjer.

divest

Oljefondet har like mye olje- og gassaksjer som andre fond. Ser man derimot Oljefondet, Folketrygdfondet og statens eierskap i aksjeselskaper (hovedsakelig Statoil) under ett finner man at Norge eier dobbelt så mye fossile aksjer som hva som er vanlig i markedet. 10 prosent av Norges aksjer er fossile, mens fossile aksjer kun utgjør 5 prosent av det globale aksjemarkedet. Basert på dette konkluderer rapporten med at Oljefondet bør selges ut av olje og gass. Et annet alternativ er å selge Statoil og statens øvrige direkte eierskap i olje- og gasselskaper.

Fra et økonomisk perspektiv tar Norge en enorm finansiell risiko ved å tillate dette doble eierskapet i olje og gass. I tillegg er det statlige eierskapet i olje- og gasselskaper skadelige for klima. Oljefondets eierskap i olje- og gassaksjer medfører utslipp av 41,5 millioner tonn CO2, det tilsvarer over 75 prosent av Norges nasjonale utslipp, eller utslippene til 15 millioner biler. Til sammenligning var Statoils samlede utslipp i 2016 15,4 millioner tonn CO2.

– Denne rapporten gjør det vi har visst en god stund tindrende klart: Norge eier for mye olje og gass. Nå må politikerne ta ansvar, og stoppe Norges doble eierskap i klimaskadelig olje og gass. Det gjør de best ved å fullføre jobben med å gjøre Oljefondet fossilfritt, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Greenpeace har i flere år jobbet med å gjøre Oljefondet fossilfritt. I 2015 vant vi kampen om å trekke Oljefondet ut av kull. Det var en seier for historiebøkene, og i etterkant så man at også andre store fond fulgte etter Oljefondet og trakk seg ut av kull. Resultatet er at kull har blitt mindre attraktivt for investorer. Det vil på sikt bidra til reduserte klimagassutslipp. Nå kan Norge igjen forandre verden ved å trekke Oljefondet ut av olje og gass.

– I tillegg til at det vil være samfunnsøkonomisk lurt å selge Oljefondet ut av fossilt, vil det også være bra for klima. For mye penger er investert i klimaskadelige virksomheter. Ved å trekke Oljefondet ut av også olje og gass kan Norge bidra til å endre dette. Vi så at andre, store fond fulgte etter når Oljefondet trakk seg ut av kull. Det samme kan skje igjen om politikerne tar ansvar og selger Oljefondet ut av olje og gass, avslutter Gulowsen.

Gi din støtte til oss i kampen for et fossilfritt Oljefond her.