«Det er fantastisk hva noen få personer som sitter rundt et kjøkkenbord kan oppnå.”
– Dorothy Stowe, en av Greenpeace-grunnleggerne

“Make it a green peace!” Disse ordene ble først uttalt i Vancouver i 1970, som en videreformulering av det klassiske hippie-utsagnet “Peace!”. Denne frasen markerte slutten på et møte i Don’t Make a Wave Committee, som nettopp hadde avtalt å sende en båt til øya Amchitka i Alaska for å konfrontere USAs atomprøvesprenginger.

Den gangen hadde aktivistene hverken båt, penger eller de nødvendige båtferdighetene. 

Det skulle gå ett år før fiskebåten Phyllis Cormack forlot Vancouver med kurs mot Amchitka for å “konfrontere bomben”. Mannskapet hadde for anledningen hengt et stort Greenpeace-banner utenpå skipets kommandobro. Selv da var det fortsatt usikkert om midlene ville holde og om ferdighetene var tilstrekkelige.

Det ble ingen grønn fred på den første sjøreisen. Greenpeace nådde aldri fram, og den 6. november eksploderte en underjordisk atombombe som ødela øya og påførte omgivelsene dødelig stråling.

Men reisen var ikke forgjeves. Den skulle bli den første av Greenpeace sine mange “tankebomber” – en idé så sterk at den endrer selve måten vi tenker – og denne eksploderte i den kollektive bevisstheten. Mannskapets mot og sterke historiefortelling vekket en massemotstand mot videre testing av atomvåpen. Det endte med at den amerikanske atomenergikommisjonen motvillig erklærte at de ville trekke seg vekk fra Amchitka på bakgrunn av “politiske og andre grunner”. Det var en banebrytende seier for de som våget å bry seg.

Kjendiser, aktivister og Greenpeace-støttespillere forteller hvorfor de fortsetter å kjempe for klima, miljø og natur. Bli med her.

50 år med endring

Den første sammensmeltningen av økologi og fred – Greenpeace – hadde en slående effekt og har vokst til å omfatte utallige aksjoner for en tryggere og mer rettferdig framtid. Organisasjonen Greenpeace finnes nå i 55 land, og har tusenvis av ansatte, titusenvis av frivillige og mange titalls millioner støttespillere.

Alle er sammenbundet av felles mål og verdier, og ønsker å sikre framtiden og alt liv på jorden. I Greenpeace tar vi personlig ansvar for handlingene våre, og handler på en fredelig måte. Vi er uavhengige av dem vi ønsker å endre, og tar dermed ikke imot økonomisk støtte fra hverken stater eller næringslivet. Vi forsøker å fremme løsninger på de problemene vi retter søkelyset mot.

I over femti år – på alle kontinenter og hav – har vi utfordret verdens ledere, og vært på plass for å bevitne, stoppe, blokkere og stilt oss i veien for miljøødeleggelse. Vi har undersøkt og dokumentert miljøødeleggelser og miljøkriminalitet. Vi har utført vitenskapelige studier, søksmål og lobbyvirksomhet. Vi har prøvd, mislyktes og prøvd igjen. Og vi har lyktes!

Når vi feirer og markerer at det nå er 50 år siden Greenpeace satte seil, er vi også smertefullt klar over den stormen som har blitt skapt av ulikestilling, grådighet, korrupsjon, en stadig raskere ødeleggelse av naturlige leveområder og den økende klimakrisen. Vi ser nå tilbake på fortiden for å lære hvordan vi skal gå framtiden i møte, og hyller lidenskapen og engasjementet til alle som gjør det mulig for Greenpeace å fortsette kampen.

Støtt oss fast
Gi et engangsbidrag

“Økologi. Slå opp ordet. Du er en del av det.»
Budskap fra reklameskilt bestilt av Greenpeace sin første styreleder, Ben Metcalfe

Greenpeace-historier

I dag, midt i en pandemi, har vi blitt minnet på at “ingen er trygge før alle er trygge”. Når vi tenker på ordene økologi og fred, må vi også forstå at vi som mennesker er en del av naturen og at vi må handle ut fra at “ingen arter er trygge før hver art er trygg”. Vi kan ikke leve på denne planeten uten å ta hensyn til at alt liv rundt oss.

Sammen fortsetter vi å kjempe – fordi vi bryr oss.

Vi fortsetter å kjempe fordi vi i våre hjerter, drømmer og fantasier vet at en bedre verden er mulig. Vi fortsetter å kjempe fordi vi vet at løsningene på problemene verden står overfor er i våre hender og innen rekkevidde. Vi vet at løsningene finnes i gamle historier og gammel visdom, i forvaltningen av urfolk, i ny teknologi og kreative bysamfunn. I krevende tider kan håp vise seg å være en handling av mot, og i slike tider kan løsninger som tidligere virket umulige plutselig bli mulig.

Her kan du utforske historiekartet vårt, møte grunnleggerne våre, lese historier og lære om viktige aksjoner, tap og seire. 

Til slutt ønsker vi å oppfordre deg til å bli med på å skape en tryggere og mer rettferdig fremtid for planeten vår.

Din støtte utgjør en forskjell, se mer her


«Greenpeace er de mange, som støttes av de mange, som agerer for de mange.»
– Bill Darnell, en av Greenpeace-grunnleggerne