Et lite steg i riktig retning, sier leder for bærekraftig finans i Greenpeace, Martin Norman.

Stortingsmeldingen om energiaksjer sier at Oljefondet skal ut av såkalte oppstrømsselskaper. Grunnen er Norges overeksponering mot olje- og gassnæringen.
Det er bra at de anerkjenner problemet, men medisinen de gir skriver ut her er ikke sterk nok, sier Norman.

Å selge ut olje- og gassaksjer er det enkleste for å minske Norges overeksponering i olje og gass.

–  Norge har altfor mye penger investert i olje og gass. At vi nå tar noen av eggene ut av den kurven, er bra, men vi har en mye lengre vei å gå enn regjeringen gir uttrykk for, sier Norman.

Han mener mer av fondets penger burde investere i fornybar energi

– Det er bra regjeringen anerkjenner at klimaendringene er en risiko, men de må gjøre mer enn dette, sier Norman.

Finansminister Siv Jensen sier i en pressemelding at målet er å gjøre den samlede formuen mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen, og at det da er mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass.

– Norge burde flytte mer penger over på bærekraftig og fornybar energi, og på den måten er vi med på å bli en større del av løsningen, og ikke bare problemet, sier Norman.

Finansdepartementet skriver at klimarisikoen er en viktig finansiell risikofaktor for Oljefondet, og at den på sikt vil kunne ha betydning for flere av selskapene fondet er investert i.

Avgjørelsen kommer dessuten sent. Allerede i 2017 lagde Vista Analyse en rapport på oppdrag for Greenpeace, som viste at det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er fornuftig å selge Oljefondet ut av olje- og gassaksjer.

– Vi har lenge visst at Norge eier for mye olje og gass. Dette kommer dessverre ikke til å endre for mye på det faktumet. Jeg regner med at Stortinget tar grep og sørger for at Oljefondet likevel går i en mer bærekraftig retning når beslutningen skal tas, sier Norman.

Støtt vårt videre arbeid for et fossilfritt Oljefond.