PEOPLE VS OIL

Midt i en klimakrise åpner den norske regjeringen nye områder for oljeindustrien, lenger nord enn noensinne. Dette må vi stoppe! Oljeleting i Arktis truer hjemmet og helsa til dyr og mennesker over hele verden.

Bli med og vis politikerne at vi velger liv, helse og en sunn planet over ny klimafiendtlig olje!

DERFOR MÅ VI STOPPE PLANENE

I 2017 tok Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon den norske staten til retten for brudd på Grunnlovens paragraf 112. Loven kalles miljøparagrafen, og slår fast at både nåværende og framtidige generasjoner har rett til et sunt miljø og et levelig klima.

Norge er verdens sjuende største eksportør av CO2. I retten ga vi klar beskjed om at leting etter ny olje bare vil fyre opp under klimakrisen. Men staten lyttet ikke. I dommen fra tingretten står det at den norske stat ikke er ansvarlig for utslippene fra oljen de pumper opp, fordi den brennes utenfor Norge.

Men klimakrisen kjenner ingen landegrenser. Olje er olje, uansett hvor den brennes, og fyrer oppunder klimakrisen. Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal nå målene i Parisavtalen.

Vi anket dommen, og høsten 2019 møtte vi staten i Borgarting lagmannsrett. Dommen faller i januar 2020.

ER DU MED OSS?

Om vi vinner, kan vi stoppe den klimafiendtlige oljeutvinningen i sårbare Arktis. Det blir også lettere å vinne flere kamper for miljøet gjennom at vi skaper presedens for liknende søksmål i andre land.

Skriv under for å vise din motstand mot oljeboring i Arktis! Hvis saken går til Høyesterett, kan vi bruke underskriftene i retten for å vise at det er stor motstand mot oljeboringen. Vær med og velg liv og helse og en sunn planet over ny olje. Sammen med deg står vi sterkere og kan legge større press på norske myndigheter, Bli med oss å stoppe oljeletinga i Arktis!

Nyheter