Har skrevet under Mål

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Støtt de unges klimaklage: Ja til et oljefritt Arktis

Seks unge klimaaktivister klager norsk oljeboring i Arktis til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Stå sammen med dem og si ja til et oljefritt Arktis!

For å få fram den store støtten til klimaaktivistene, kommer vi til å samle underskriftene og stille dem ut offentlig.

Gjennom å skrive under samtykker du til at navnet ditt kan brukes i kampanjen og deles med offentligheten. Du samtykker også til å bli oppdatert om hvordan det går med dette oppropet og andre relevante kampanjer fra Greenpeace. Vi tar personvern på alvor, her er personvernreglene våre.

Tusen takk for at du viser din støtte til de unge klimaaktivistene og klimaklagen. Du kommer til å bli oppdatert om hvordan underskriftene vil bli presentert.

Signed up Goal

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

STEG 3/3: Støtt kronerullingen

Å ta staten til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen krever mye arbeid og ressurser. Støtten fra enkeltmennesker som deg er avgjørende, bli med på kronerullingen nå!

Historisk klimasak til Strasbourg

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge klimaaktivister klager norsk oljeboring i Arktis til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Vi mener det strider mot grunnleggende menneskerettigheter å åpne opp for ny klimafiendtlig oljeboring midt i en klimakrise.

Klimaforskningen er klar: Verden har funnet mer olje og gass enn vi kan brenne, skal vi unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Brenningen av olje, gass og kull, uansett hvor i verden de produseres, bidrar til klimakrisen og fører til økte temperaturer, ekstremvær, skogbranner, hetebølger og lidelse for mennesker og dyr.

Verden må omstille seg raskt. Men midt i en klimakrise fortsetter Norge å lete etter mer olje og gass, lenger og lenger nord enn noen gang før.

Norsk olje vs menneskerettigheter

Etter tre runder med klimasøksmålet i det norske rettssystemet, landet Høyesterett i 2020 på at den norske stat ikke brøt Grunnloven da regjeringen åpnet for oljeboring lenger nord enn noen gang før. Vi mener at dommen var feil, og at retten ikke tok nok hensyn til konsekvensene av klimaendringene for barn og unge. 

Derfor har vi klaget norsk oljeboring i Arktis til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Menneskerettighetskonvensjonen sier at alle mennesker har rett til liv, herunder rett til et miljø og livsgrunnlag som ikke blir ødelagt. Menneskerettighetsdomstolen har tidligere ment at retten til liv også innbefatter retten til å ikke bli utsatt for miljøskade. Dette er første gang i historien at oljeleting eksklusivt blir klaget inn til menneskerettighetsdomstolen.

– Jeg kan ikke sitte stille og se på at framtiden min blir ødelagt. Vi har ikke et sekund å miste og må kutte utslippene i dag, sier Gina Gylver, en av de unge klimaaktivistene.

Bli med

Over hele verden har bekymrede borgere gått rettens vei for å kreve at fossilindustrien og landene selv skal ta ansvar for å begrense klimakrisen. Og det fungerer. I vår slo en nederlandsk domstol fast at Shell er ansvarlige for å skade klimaet, og de ble beordret til å kutte utslippene sine. Også i Tyskland vant miljøbevegelsen fram – den tyske klimaloven er ikke god nok, og må skjerpes for å være i tråd med Parisavtalen.

Vi er på et kritisk punkt i historien. Grepene vi tar nå, bestemmer framtiden for planeten vår og framtidige generasjoner. Endring er mulig, og din stemme trengs. Stå sammen med oss og de modige klimaaktivistene og vis at du støtter den historiske klimaklagen!

Seks unge klimaaktivister klager norsk oljeboring til Strasbourg sammen med Greenpeace og Natur og Ungdom. Klimaaktivistene er Ingrid Skjoldvær (27), Lasse Eriksen Bjørn (24), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Gina Gylver (20), Mia Chamberlain (22) og Gaute Eiterjord (25). Her sammen med leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie (til venstre) og leder i Greenpeace Norge Frode Pleym (bak).
Seks unge klimaaktivister klager norsk oljeboring til Strasbourg sammen med Greenpeace og Natur og Ungdom. Klimaaktivistene er Ingrid Skjoldvær (27), Lasse Eriksen Bjørn (24), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Gina Gylver (20), Mia Chamberlain (22) og Gaute Eiterjord (25). Her sammen med leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie (til venstre) og leder i Greenpeace Norge Frode Pleym (bak). © Lasse Fløde / Greenpeace

Du kan lese mer om klimaklagen til Strasbourg her.