Dette er en eldre underskriftskampanje.

Se vår oppdaterte underskriftskampanje mot plast 2020 her.
Se vår oppdaterte underskriftskampanje for en global havavtale her.

PLAST FORURENSER NATUREN I HUNDREVIS AV ÅR

Hvert år havner 8 millioner tonn plast, tilsvarende et lastebillass i minuttet, i havet verden over. I Norge dumpes det årlig 34 000 tonn søppel bare i Nordsjøen, hvor mye som kommer fra landbasert aktivitet er uvisst. I tillegg slippes det ut 8000 tonn mikroplast, plastpartikler mindre enn 5 mm, årlig i Norge. Når plasten først har kommet ut i naturen kan den forurense i hundrevis av år. Skriv under og krev at Norge viser lederskap for å stanse plastforurensningen av havet.

Nå må vi stanse plastforurensingen. Les Greenpeace sine krav til hva Norge må gjøre her.

PLAST TRUER LIVET I HAVET

Plast truer livet i havet ved at fisk, hval og andre marine dyr spiser plasten. Dyrene, som ikke greier å bryte ned plasten, fylles opp av den og kan sulte i hjel. Tilfeller som gåsenebbhvalen, som ble skylt i land med magen full av plastposer utenfor Bergen, er dessverre ikke unike. I havet brytes plasten med tiden ned til mikroplast. På samme måte som plast truer de store dyrene som hval og sjøfugl, truer mikroplast de mindre dyrene i havet, selve grunnsteinen for livet i havet. I tillegg suger mikroplast til seg miljøgifter. Giftstoffer akkumuleres opp i næringskjeden når dyr spiser mikroplast, og giftstoffene risikerer å ende opp på i fiskemiddager.

HVOR KOMMER PLASTEN FRA, OG HVORDAN STOPPER VI DEN?

Kildene til plastforurensning er flere. Mikroplast kommer blant annet fra slitasje av bildekk, gummigranulat i kunstgressbaner og maling og vedlikehold av båter. For større plast er fiskerinæringa en viktig kilde, i tillegg til de landbaserte kildene. For å stanse plastforurensningen av havet må Norge gjennomføre flere tiltak. Forbud mot bruk av gummigranulat i kunstgress, at Norge tar ledelsen i en global dugnad mot marin forsøpling og gratis kasting av marint avfall er bare noen av tingene vi krever. Skriv under du også, og krev at Norge stopper plastforurensningen.